Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU 09-2017

W dn 3.11.2017 planowane jest Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków WKSL w Aviatorze o godz 16:00 w pierwszym terminie i 16:15 w drugim terminie . Na zebraniu Zarząd przedstawi zmiany do Statutu do zatwierdzenia przez Walne Zebranie.
Zmiany polegają na uelastycznieniu postanowień dotyczących wyboru władz Klubu, zmniejszeniu składu Zarządu, likwidacji Sądu Koleżeńskiego i zastąpieniu jego roli przez Zarząd oraz innych drobnych poprawek. W załączeniu Tekst ze zmianami do przedłożenia Walnemu Zebraniu.

 

Lesław Karst

 

Klub Statut projekt zmian do zatwierdzenia