Aktualności

80 LECIE WKSL LISTA ODZNACZANYCH

 

         Z okazji 80 lecia Zarząd WKSL wystąpił z wnioskami o odznaczenia i wyróżnienia dla szczególnie aktywnych  w działalności statutowej  członków i  współpracujących z nami szkół.

 

   1. Odznaczenia państwowe  będą wręczone w ramach zbiorowych uroczystości w Urzędzie wojewódzkim.

 

 1. Złoty Krzyż Zasługi        Lesław Karst  (po raz drugi)

 2.                                           Jerzy Ekner

 3. Srebrny Krzyż Zasługi    Andrzej Szymczak

 

Natomiast  wręczono następne odznaczenia.

 

   2.      Medal PRO PATRIA   przyznał Kier Urzędu d/s kombatantów i osób  

 

            represjonowanych   Jan Kasprzyk -wręczał dyr. Mirosław Demediuk

 

 1. Bohdan Jancelewicz

 2. Jerzy Madler

 3. Witold Kamocki

 

3.  Medal Zasłużony dla obronności   przyznał min MON  wręczał  płk Robert Bajurski  przedstawiciel DGRSZ   

 

             Kułakowski  przedstawiciel Inspektora Lotnictwa    

 

             1. Srebrny  Janusz Karolew          2. Srebrny  Krzysztof Galus                                                                             

 

4. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Warszawy” przyznała Rada Warszawy  wręczał        

 

             Sławomir Potapowicz wice przewodniczący   Rady Warszawy

 

 1. Grzegorz Brychczyński             4. Zygmunt Mazan    .                                                                                                                    

 2.  Andrzej Brzoza                         5. Magdalena Nowotnik              

 3. Włodzimierz Danielski             6. Robert Rowiński

 

5. Odznaka Zasłużony dla Mazowsza „PRO MASOVIA” przyznał marszałek  woj  

 

             Mazowieckiego p Adam Struzik       wręczał Zbigniew Czaplicki  pełnomocnik d/s.           

 

              kombatantów Urzędu Marszałkowskiego 

 

 1.  Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa

 2.  Szkoła podstawowa nr 1 im ppłk pil Mariana Pisarka w Radzyminie.

 3.  Roman Wożniak 

 

  6. Odznaczenia Aeroklubu RP Wręczał prezes Jerzy Makula

 

 1. Lidia Kosk srebrny medal za Zasługi dla Aeroklubu

 2. Grzegorz Jendruszczak  Dyplom Honorowy Aeroklubu.

 

      7. Wystąpiliśmy również o przyznanie medali  Opiekuna miejsc Pamięci Narodowej, przyznawane obecnie po przerwie przez  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Ale tu tez nie można ich było  wręczyć, bo nie zostały jeszcze wykonane same medale. Zostaliśmy upoważnieni do przekazania informacji o ich przyznaniu a wręczenie odbędzie się później jak medale będą gotowe.

 

  przyznane zostały dla

 

 1. Marian Nowotnik

 2. Technikum Lotnicze im Bohaterów  Narwiku

 3.  Szkoła Podstawowe nr 1 im ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie

 

8. Odznaczenie honorowe WKSL  „Uskrzydlona Szachownica” wręczał prezes WKSL

 

       1 Andrzej Szymczak

 

9.   Dyplomy uznania dla członków WKSL

 

 1. Tadeusz Tekieli  oraz za 90 lecie urodzin   

 2. Krzysztof Śledziewski                     5. Roman Sajnaga

 3. Roman Dubicki                                6. Józef Ignasiak

 4.  Alicja Lubowiecka                          7.  Krzysztof Wierszewski z 1 bazy

 

     10. Dyplomy podziękowania dla instytucji wspomagających WKSL -grawerton                                        

 

           Wręczał gen pil prof. Jerzy Gotowała i prezes WKSL

 

           1. 1 BazA Lotnictwa transportowego ,     5. Airbus Poland,                                                                    

 

           2.   PLL LOT                                                     6. PAŻP

 

          3.    Instytut Lotnictwa                                 7. Technikum lotnicze  nr 9

 

           4.  Wydział MEiL PW

 

11. Nowi członkowie Klubu otrzymali  legitymacje członkowskie

 

 1. Łukasz Turkowski,

 2. Mariusz Nawrocki