Aktualności

Informacja Zarządu WKSL

Z powodu ograniczeń sanitarnych nasza działalność została ograniczona. Nie możemy odbywać zebrań ogólnych jak tez uczestniczyć w wydarzeniach zbiorowych. Jednak Zarząd ostatnio spotkał się aby uzgodnić możliwości działania w aktualnej sytuacji.
Po konsultacji z 1 Bazą uzgodniono, że do spotkań można będzie powrócić dopiero we wrześniu ale zostanie to potwierdzone w sierpniu.
Również nie wiadomo jeszcze, czy i  w jakim zakresie odbędą się uroczystości Święta Lotnictwa.
Natomiast  tradycyjne spotkanie przy pomniku na Polu Mokotowskim 28.08 i przy grobie Stanisława Latwisa  dn 19.06 są planowane. Ostatnie decyzje o uwolnieniu ograniczeń tez to umożliwiają.
W nawiązaniu do ankiety w sprawie wyboru podobizny S.Latwisa wybrano postać w mundurze i czapce. Podobizna została wykonana i w dn 19.czerwca zamierzamy ją odsłonić. Zapraszamy więc członków Klubu i miłośników lotnictwa na cmentarz Powązkowski wojskowy o god 10:00 .

Lesław Karst
601284304

 

Latwis na Powązkach 19.06.2020

Szanowni Panowie.

Zgodnie z wieloletnią tradycja w dn 19 czerwca spotykamy się przy grobie Stanisława Latwisa, w gronie weteranów i miłośników lotnictwa. Podobnie i w tym roku planujemy takie spotkanie. Jednak jak wspominaliśmy powstała inicjatywa aby nagrobek uzupełnić o jego wizerunek. W wyniku ankiety wśród weteranów z środowisk lotniczych, większością głosów wybrano postać w mundurze i w czapce wojskowej. Taki wizerunek wykonano na porcelanie i własnie w tym roku chcemy go odsłonić nadając temu trochę bardziej uroczysty charakter jak coroczne spotkania.
Zapraszamy więc Panów i waszych członków na to spotkanie w dniu 19 czerwca, piątek o godz 10:00 na cmentarz Powązkowski wojskowy. 
 
Pozdrawiam
Lesław Karst
601284304

 

Stewardessy PLL LOT przy samolocie 1966 r.

W 1966 roku Spółdzielnia Pracy „Wiklina” w Warszawie zaprosiła piękne stewardessy PLL „LOT” do reklamowania plecionkarstwa ludowego tj. wyrobów z wikliny. Sesję fotograficzną w plenerze na lotnisku Portu Lotniczego Warszawa Okęcie zorganizował fotograf Gładysz Dionizy z Centralnej Agencji Fotograficznej w Warszawie przy ul. Foksal 16.

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Jerzy Wojciechowski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 9-go kwietnia 2020 r. zmarł członek WKSL

 

Inż. Jerzy Wojciechowski, major WP.

Ur. 8.02.1925

W czasie wojny brał udział w walce z okupantem w AK, jednocześnie kontynuował naukę na tajnych kompletach. Absolwent pierwszej po wojnie promocji na stopień chorążego w dniu 21.06.1945 oraz pierwszego kursu pilotów instruktorów, instruktor w Dęblinie, następnie pilot latający na samolotach bombowych Pe-2 w 7 SPLBN w Poznaniu, Absolwent Wydziału Lotniczego Politechniki Wrocławskiej.

Od 1953 r. długoletni zasłużony pracownik WSK Świdnik, pierwszy organizator oraz kierownik wydziału prób eksploatacyjnych WSK Świdnik. W roku 1982 przeszedł na emeryturę i przeprowadził się z rodziną do Ożarowa pod Warszawą.

Instruktor sportowy w Aeroklubie Wrocławskim i w Świdniku, Pilot śmigłowców SM-1. Aktywny działacz Związku Kombatantów RP i BWP, SIMP i Koła Siedlczan przy TPW. Przewodniczący Klubu Seniorów Lotnictwa w Świdniku w latach 1979-1983. W roku 2006 gen Tadeusz Góra wręczył Jerzemu legitymację Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa (nr 871).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej. Prywatnie interesował się astronomią i fotografią. Był człowiekiem skromnym, zawsze chętnym do pomocy.

Jerzy Wojciechowski Zmarł 9-go kwietnia 2020 roku.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz.15:00 w poniedziałek 20-go kwietnia na Powązkach Wojskowych (brama główna), odprowadzenie do kwatery II A43-2-10.

We wspomnieniach z początków polskiego lotnictwa po wojnie można znaleźć fragmenty poświęcone Jerzemu: Aleksander Milart. "Pod niebem Dęblina", Kraków 2007, Krakowski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, ISBN 978-83-921990-5-2. Kilka zdjęć w tej publikacji pochodzi z albumów Jerzego. Kazimierz Wierzbicki. "Rosły nam skrzydła", Warszawa 1977, Wydawnictwo MON, oraz u Tadeusza Chwałczyka „Leksykon Lotników Lubelszczyzny” Lublin 2018,

 

11.05.1947 r. Pilot instruktor po egzaminie na pilota bombowego tuż przed przeniesieniem do 7 SPLBN w Poznaniu

 

15.05.2005 r. Wręczenie legitymacji WKSL przez gen Tadeusza Górę

O naszych załogach przed laty w Sudanie

Zapraszamy do lektury nowego cyklu portalu dlapilota: "Polskie agrolotnictwo w Sudanie", przybliżającego wyzwania codzienności setek pilotów wykonujących na przestrzeni prawie 42 lat prace agrolotnicze w tym afrykańskim kraju. Temat opracował na podstawie m.in. własnych doświadczeń Lesław Karst, Prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Całość na:  - https://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/polskie-agrolotnictwo-w-sudanie

Przyjemnej lektury

Roman Woźniak