Aktualności

Nasza Koleżanka Ala Lubowiecka po drugim udarze

Kochani. Nasza Koleżanka Ala Lubowiecka jest po drugim udarze.

Obecnie przebywa w Domu Opieki. Jej stan jest bardzo ciężki. Aby choć trochę można było Jej ulżyć niezbędna jest rehabilitacja. Jesteśmy w stałym kontakcie z Synem Alicji. Za Jego zgodą nasza Fundacja "Kochaj Życie" wzięła Alę pod swoją opiekę i staramy się zebrać środki na pomoc i rehabilitację. Jeżeli są osoby które zechcą wesprzeć i pomóc Ali prosimy o wpłaty na konto :

Fundacja Zdrowia i Kultury "Kochaj Życie"

65 8004 0002 2010 0019 7898 0002

z dopiskiem w tytule: Pomoc dla Ali Lubowieckiej

Ala bardzo prężnie działała w Zarządzie Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Dla przypomnienia osoby zamieszczam kilka zdjęć z naszych klubowych spotkań.

 

(foto Roman Woźniak)

 

Rocznica urodzin Latwisa

Zgodnie z wieloletnią tradycją w dn 20 czerwca na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach spotkali się seniorzy lotnictwa przy grobowcu Stanisław Latwisa - twórcy marsza Lotników. Na tym spotkaniu  byli przedstawiciele WKSL Lesław Karst, Andrzej Szymczak , Zygmunt Krasoń, Roman Woźniak. Również Zygmunt Mazan prezes Klubu Pilotów Doświadczalnych i też nasz członek.  Jak zwykle nie zabrakło przedstawicieli bratnich organizacji seniorów wojskowych. Stowarzyszenie Lotników Polskich reprezentował Ryszard Karpiński a Stow Sen Lotn Wojskowego Janusz Kowalski i Krzysztof Tuzikiewicz. Po przypomnieniu postaci Latwisa, przedstawiciele stowarzyszeń złożyli wiązanki kwiatów i wszyscy pozowali do wspólnego zdjęcia. 

Następnie już tradycyjnie udaliśmy się pod pomnik Chwała Lotnikom Polskim, gdzie zapalono znicze i oddano cześć lotnikom wszystkich jego dziedzin.

--

Lesław Karst

601284304

 

GLASÓWKA 25.06.

Szanowne Panie, szanowni Panowie,

Witam po dwuletniej przerwie i z przyjemnością zawiadamiam, że dzięki inicjatywie kilku osób z kręgu warszawskiego środowiska inżynierów lotniczych udało się zorganizować dwa pierwsze spotkania glassówkowe w 2022 roku. Zatem w imieniu Pana Doktora Andrzeja Glassa serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Miłośników Polskiej Techniki Lotniczej na Politechnice Warszawskiej.

Odbędzie się ono w sobotę 25 czerwca 2022 r. o godz. 10.15, w sali nr A 6 Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa (MEiL), w budynku dawnego Instytutu Aerodynamicznego. Wejście na teren Politechniki od strony ul. Nowowiejskiej 24. Jest to miejsce, w którym odbyło się już kilka glassówek w 2019 i na początku 2020 r.  Być może uda się uzgodnić wyjątkowo otwarcie zwykle zamkniętego w weekendy bezpośredniego wejścia do budynku. W przeciwnym razie trzeba wejść głównym wejściem, następnie korytarzem na I piętrze przejść do właściwego budynku i do sali. W załączeniu schemat dojścia przygotowany przez Kol. Topczewskiego.

Temat: samoloty RWD-16 i RWD-21

Spotkanie poprowadzi: doktor Andrzej Glass

Informacja ogólna (z nowościami):
Spotkania, zwane popularnie "Glassówkami", jak sama nazwa wskazuje, są inicjatywą Pana doktora Andrzeja Glassa. Odbyło się ich już ponad sto pięćdziesiąt, a obecnie wznawiamy je po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej względami medycznymi

Termin to zazwyczaj trzecia sobota miesiąca  (choć mogą być wyjątki),  godzina 10.15. Wstęp jest wolny. Spotkania mają formę otwartego odczytu poświęconego konkretnemu tematowi, po którym jest czas na dyskusję. Długość spotkań nie jest precyzyjnie ustalona, zazwyczaj trwają około dwóch godzin.

 Zapraszamy na kolejne spotkania i zachęcamy do przekazywania tej informacji osobom poważnie zainteresowanym historią polskiego lotnictwa.

Niektóre spotkania są rejestrowane kamerą i za zgodą Prelegentów zamieszczane na Youtube.

Pozdrawiam,

Miłosz Rusiecki

Wstawił na stronę Roman Woźniak

Pomnik Lotników Rumuńsko-Polski w Michałowicach

Artykuł gen Rusa z marca 2012 r w rumuńskim piśmie Rumuńskie Stowarzyszenie Propagandy i Historii Lotnictwa (ARPIA). Dot. Pomnika w Michałowicach (Można czytać po angielsku lub automatycznie tłumaczyć na Polski)

https://www.researchgate.net/publication/275566896_The_Aeronautical_Monument_from_Michalowice_Poland

 

 

Poniżej fragment tego artykułu w automatycznym tłumaczeniu na język polski.

Pomnik lotników polsko rumunskich 1936r. Michalowice mazowsze„3-4 lata temu autor natarczywie informował wszystkich mieszkańców wsi, funkcjonariuszy Wojskowych i Lotnictwa Cywilnego i Ministerstwa Kultury, Seniorów Lotnictwa i wszystkich zainteresowanych lotnictwem o potrzebie pilnej naprawy zabytku. Od tego czasu i do chwili obecnej autor wspomnianego artykułu, pan Roman Wozniak, m.i. specjalista w lotnictwie cywilnym wypróbowany wszelkimi sposobami i metodami koncentracji sił, mediów, zwolenników i sympatyków lotnictwa, dążących do przywrócenia, renowacji i ponownego odsłonięcia Pomnik. Wszystkie jego wysiłki zakończyły się sukcesem! Czapki z głów!

Nasza historia opowiada dalej o momencie nowej odsłony rumuńskiej i polskiej, pomnik lotników w poniedziałek, 7 listopada 2011 r. Była to data, kiedy 75 lat temu, w okresie podczas testów bombowiec PZL 30 Żubr rozbił się w Michałowicach w pobliżu warszawskiego lotniska. Członkami załogi byli: Mihail Pantazi, inż. Roman Popescu, Jerzy Rzewnicki i Jerzy Szrajer.

Rękodzieło, pomnik i detale, jak widać na załączonych zdjęciach, potwierdzają że, struktura i architektura mają rumuński design. Pomnik został wykonany przez uczniowie Przemysłowego Liceum im. Karola II w Bukareszcie. To jest szkoła, w której Komandor Mihail Pantazi uczył przyczyny silnika aż do roku swojej śmierci. Ten pomnik został odsłonięty w 1937, przetrwał II wojnę światową i komunizm. Zaczęło się psuć, a emerytowany polski lotnik, teraz dziennikarz jak już mam informował czytelników, przeszukiwał historię i pochodzenie pomnika. Potem sprowokował polski Sejm (Parlament), ambasady i gospodarze do reakcji.”

 

Gen.  Iosif Rus Życiorys wg Wikipedii

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=ro&u=https://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_Rus&prev=search

 

Gen Iosif Rus i Roman Woźniak pod Pomnikiem w Michałowicach w 2018 r po składaniu wieńców i odznaczeniem mnie
Medalem pamiątkowym 100-lecia Lotnictwa Rumuńskiego.