Aktualności

Marcowy komunikat Zarządu

14.03 (poniedziałek) godz. 13:00  przy pomniku na forcie przy ul Lipowczana  od Al Krakowskiej - uczczenie rocznicy katastrofy samolotu IŁ - 62 Mikołaj Kopernik.

 
29.03 (wtorek) godz. 17:00  przy ul Miecznikowa - zbieranie wpłat od chętnych na "Jajko" po 50 zł w samochodzie skarbnika.
 
5.04. (wtorek) godz. 17:00 w Aviatorze na ul Żwirki i Wigury  "Jajko"
 

10 maj. - Zebranie wyjątkowo zostaje przeniesione na godz. 13:00 do Instytutu Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114. Tematem będzie informacja dyrektora Instytutu Lotnictwa prof. Witolda Wiśniowskiego o najnowszych pracach prowadzonych w Instytucie Lotnictwa. W zebraniu planowany jest udział gości z innych miast Polski oraz członków zaprzyjaźnionych organizacji lotniczych.

7 czerwca - Zebranie o godz. 17:00 w Awiatorze. Temat „Transport lotniczy w transplantacji” prowadzi płk pil. Mirosław Czechowski z SLP.