Aktualności

3 maja na byłym Lotnisku Mokotowskim

Odsłonięty w 2000 roku kamień upamiętniający Lotnisko Mokotowskie na 90 lecie jego powstania, każdego 3 maja gromadzi grupę lotników z Warszawskiego Koła Seniorów Lotnictwa. Lotnicy stawiają się tu również - na święto lotnictwa 28 sierpnia i 11 listopada.

Uroczystość jest skromna – wciągnięcie 3 flag na maszty i złożenie wiązanki klubowych kwiatów. Kilka słów prezesa. Zawsze o dziesiątej przychodzi grupa seniorów.

W tym roku doszedł bywający tu często były v-ce burmistrz Ochoty Piotr Żbikowski. Bo to na części Pola podległej Ochocie stoi nasz pomnik. Spotkanie takie jest też okazją do wymiany poglądów i poczynań na najbliższe dni.:
9 maja spotkamy się w Lesie Kabackim na rocznicę katastrofy Ił-62. 10 maja o godz. 13:00 w Instytucie Lotnictwa mamy comiesięczne spotkanie klubowe.
Relacja spod pomnika na zdjęciach.

 


Senior Roman