Aktualności

Fotokolaże z uroczystej Mszy Świętej z dnia 5 maja 2019 r.

Z okazji Jubileuszu 100 rocznicy utworzenia Aeroklubu Polskiego RP, w dniu 5 maja 2019 roku w zapełnionej po brzegi przybyłymi gośćmi Katedrze Polowej Wojska Polskiego RP ul. Długa 13/15 w Warszawie odbyła się piękna uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich Polskich Lotników Sportowych celebrowana przez gen. bryg. Bp WP Józefa Guzdka.
Swoją obecnością Mszę uświetnili przedstawiciele władz państwowych jak również delegacja wojskowa pod przewodnictwem gen. dywizji pil. Jana Marka Śliwki pierwszego Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
***
Natomiast najpiękniejszą oprawę stanowiły przybyłe z całego kraju poczty sztandarowe regionalnych aeroklubów oraz wielu innych zaprzyjaźnionych organizacji lotniczych.
***
Piękną homilię oraz kazanie nawiązujące do chlubnych historycznych osiągnięć pilotów polskich wywodzących się z aeroklubów wygłosił gen. bryg. Bp Józef Guzdek kończąc słowami „ jesteście potrzebni”.
List od Prezes Rady Ministrów odczytał poseł Ryszard Czarnecki.
Prezes AP kpt. pil. Jerzy Makula nawiązał do historii oraz roli wychowawczej aeroklubów przedstawiając najwyższy w Polsce ranking zwycięstw światowych w dyscyplinach lotniczych indywidualnych i zespołowych w porównani z innymi dyscyplinami sportu. Jednocześnie podziękował wszystkim przybyłym organizacjom oraz gościom za uczestnictwo w tej pięknej Mszy Świętej w intencji Polskich Lotników Sportowych.