Aktualności

Glassówka

Szanowne Panie, szanowni Panowie,

Witam w 2020 roku, życzę żeby dla Wszystkich był o wiele lepszy niż miniony i w imieniu Pana Doktora Andrzeja Glassa serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Miłośników Polskiej Techniki Lotniczej w Klubie Absolwenta na Politechnice Warszawskiej.

Odbędzie się ono w sobotę 18 stycznia 2020 r. o godz. 10.15,

UWAGA - w budynku Aerodynamiki MEL, s. AK na II piętrze (budynek ten sam, co w grudniu, tylko sala inna). Prawdopodobnie będzie to nowe stałe miejsce spotkań, patrz niżej. 

Temat: Polscy agrolotnicy w Sudanie

Spotkanie poprowadzi: Lesław Karst, Prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Spotkania, zwane popularnie "Glassówkami", jak sama nazwa wskazuje, są inicjatywą Pana doktora Andrzeja Glassa. Do wiosny 2019 odbyło się ich sto pięćdziesiąt, a ich miejscem do jesieni 2014 r. była sala kinowa Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Do niedawna spotkania odbywały się w sali Klubu Absolwenta Politechniki Warszawskiej, w Gmachu Głównym PW przy Placu Politechniki, na parterze, po lewej stronie wejścia do Auli. Jednak ostatnio władze Klubu  domagają się opłaty za udostępnienie sali. Tymczasem istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania z sal na MEiL-u w budynku Aerodynamiki. W tej sytuacji będzie to najprawdopodobniej nowe stałe miejsce spotkań, choć mogą to być różne sale w różnych terminach.

Termin to zazwyczaj trzecia sobota miesiąca  (z drobnymi wyjątkami, gdy przypada w dzień świąteczny lub tuż przed świętami),  godzina 10.15. Wstęp jest wolny. Spotkania mają formę otwartego odczytu poświęconego konkretnemu tematowi, po którym jest czas na dyskusję. Długość spotkań nie jest precyzyjnie ustalona, zazwyczaj trwają około dwóch godzin.

Zapraszamy na kolejne spotkania i zachęcamy do przekazywania tej informacji osobom poważnie zainteresowanym historią polskiego lotnictwa.

Biuletyny z odbytych spotkań (szczerze - nie wszystkich) w formie broszury z tekstem i ilustracjami odczytu można nabyć na kolejnym spotkaniu, cena zależy od objętości (ilości stron). Sporą część biuletynów można też przeczytać na stroniehttp://www.smil.org.pl/ptl/?id=wyklady. Niektóre są rejestrowane kamerą i za zgodą Referentów zamieszczane na Youtube.