Aktualności

Książka: NON OMNIS MORIAR... Zbigniew Brzoska

Kolejna książka z cykl „Ludzie lotnictwa” o profesorze Zbigniewie Brzosce.
W grudniu odebraliśmy z druku koleją pozycję z naszego  cyklu „Ludzie lotnictwa” tym razem o profesorze Zbigniewie Brzosce. Był on wybitnym naukowcem, konstruktorem i wykładowcą z zakresu wytrzymałości konstrukcji lotniczych szczególnie cienkościennych . Pracę jako konstruktor obliczeniowiec rozpoczął w PZL Okęcie w 1938 r przy projekcie samolotu PZL-45 Sokół. W czasie okupacji pracował w warsztatach mechanicznych  i uczestniczył w konspiracyjnej grupie pod nazwą „Dural” tłumaczącą dokumentacje niemieckich samolotów i przygotowująca wznowienie po wojnie prac przez Instytut Techniczny Lotnictwa. Po wyzwoleniu  był  jednym z pierwszych organizatorów  reaktywowania ITL, zastępcą dyrektora i kierownikiem Działu Wytrzymałościowego. Brał udział w konstruowaniu pierwszego śmigłowca GIL. Równolegle rozpoczął działalność naukową. Prowadził wykłady z wytrzymałości materiałów w Szkole Wawelberga i Rotwanda oraz na Politechnice Warszawskiej na kilku wydziałach a głównie na Wydziale Lotniczym a potem zmienionym na MEiL, gdzie był kierownikiem Zakładu Wytrzymałości Konstrukcji . Współpracował z wieloma zakładami przemysłowymi konsultując prawidłowość konstrukcji dźwigów, nadwozi autobusów, samochodów, cystern kolejowych i tp. Szczególnie znany był jako wykładowca ze wspaniałą pamięcią i starannym przygotowaniem się do tematu. Jego wykłady gromadziły studentów z innych wydziałów. Zaangażowany był tez w wielu komitetach technicznych  PAN, komisjach uczelnianych, naukowych  instytucjach międzynarodowych.

Podstawowe dane biograficzne do książki przygotował dr Andrzej Glass  a zbieraniem materiałów archiwalnych, wspomnień byłych współpracowników  i studentów, kontaktami  z córkami profesora oraz końcową  redakcją zajmował się Lesław Karst . Uzyskaliśmy tez wsparcie ze strony Wydziału MEiL w kosztach druku. Część nakładu przekazaliśmy już dla Wydziału MEiL, córkom profesora i różnym instytucjom z którymi współpracował prof. Brzoska.

W załączeniu okładka książki i zdjęcia z przekazania książek  dziekanowi Wydziału MEiL i córkom profesora.