Aktualności

Pomnik Lotników Rumuńsko-Polski w Michałowicach

Artykuł gen Rusa z marca 2012 r w rumuńskim piśmie Rumuńskie Stowarzyszenie Propagandy i Historii Lotnictwa (ARPIA). Dot. Pomnika w Michałowicach (Można czytać po angielsku lub automatycznie tłumaczyć na Polski)

https://www.researchgate.net/publication/275566896_The_Aeronautical_Monument_from_Michalowice_Poland

 

 

Poniżej fragment tego artykułu w automatycznym tłumaczeniu na język polski.

Pomnik lotników polsko rumunskich 1936r. Michalowice mazowsze„3-4 lata temu autor natarczywie informował wszystkich mieszkańców wsi, funkcjonariuszy Wojskowych i Lotnictwa Cywilnego i Ministerstwa Kultury, Seniorów Lotnictwa i wszystkich zainteresowanych lotnictwem o potrzebie pilnej naprawy zabytku. Od tego czasu i do chwili obecnej autor wspomnianego artykułu, pan Roman Wozniak, m.i. specjalista w lotnictwie cywilnym wypróbowany wszelkimi sposobami i metodami koncentracji sił, mediów, zwolenników i sympatyków lotnictwa, dążących do przywrócenia, renowacji i ponownego odsłonięcia Pomnik. Wszystkie jego wysiłki zakończyły się sukcesem! Czapki z głów!

Nasza historia opowiada dalej o momencie nowej odsłony rumuńskiej i polskiej, pomnik lotników w poniedziałek, 7 listopada 2011 r. Była to data, kiedy 75 lat temu, w okresie podczas testów bombowiec PZL 30 Żubr rozbił się w Michałowicach w pobliżu warszawskiego lotniska. Członkami załogi byli: Mihail Pantazi, inż. Roman Popescu, Jerzy Rzewnicki i Jerzy Szrajer.

Rękodzieło, pomnik i detale, jak widać na załączonych zdjęciach, potwierdzają że, struktura i architektura mają rumuński design. Pomnik został wykonany przez uczniowie Przemysłowego Liceum im. Karola II w Bukareszcie. To jest szkoła, w której Komandor Mihail Pantazi uczył przyczyny silnika aż do roku swojej śmierci. Ten pomnik został odsłonięty w 1937, przetrwał II wojnę światową i komunizm. Zaczęło się psuć, a emerytowany polski lotnik, teraz dziennikarz jak już mam informował czytelników, przeszukiwał historię i pochodzenie pomnika. Potem sprowokował polski Sejm (Parlament), ambasady i gospodarze do reakcji.”

 

Gen.  Iosif Rus Życiorys wg Wikipedii

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=ro&u=https://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_Rus&prev=search

 

Gen Iosif Rus i Roman Woźniak pod Pomnikiem w Michałowicach w 2018 r po składaniu wieńców i odznaczeniem mnie
Medalem pamiątkowym 100-lecia Lotnictwa Rumuńskiego.