Aktualności

Zebranie zarządu 20.06.2023 r. godz. 11:00

W imieniu prezesa zapraszam na zebranie zarządu w dniu 20.06. o godz 11:00 .

Na zebraniu planowane jest zatwierdzenie zmian do deklaracji członkowskiej (RODO), przyjęcie 2 nowych członków, Ryszarda Filipowskiego i Piotra Wolańskiego oraz inne sprawy bieżące. 
 
Poniżej tekst oświadczenia o Rodo , który jest planowany do dodania na koniec deklaracji. .Ponadto z druku deklaracji na 1 stronie uaktualnione będą adres Klubu,,na  2 stronie zlikwidowana rubryka  dotycząca działalności kombatanckiej  a przy odznaczeniach duża lista odznaczeń bojowych. W ten sposób powstanie miejsce na wpis o Rodo.
 
W załączeniu propozycja tych zmian na końcu 2 strony 

 

--
Lesław Karst
601284304
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i
przetwarzania danych osobowych, czyli RODO w związku z przekazaniem danych w deklaracji
członkowskiej. Dane wpisane w deklaracji będą przetwarzane dla potrzeb wewnętrznych w
Warszawskim Klubie Seniorów Lotnictwa. w celach administracyjnych i realizacji celów statutowych
Klubu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie
dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
 
Podpis czytelny …………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------