Aktualności

Zmarł Lesław Karst. Były prezes WKSL.

Lesław Karst (fot. archiwum Stefana Wekera)

 

 

5 listopada 2023 r., odszedł do Niebiańskiej Eskadry zasłużony dla środowiska lotniczego KOLEGA i PRZYJACIEL Lesław Karnst -  współtwórca chwały światowego sukcesu polskiego lotnictwa agro.

Wysoce kompetentny inżynier lotniczy i manager, dzięki któremu rzesza polskich pilotów agro miała okazję doskonalić swój kunszt lotniczy pod niebami Afryki, Azji, Dalekiego Wschodu i Ameryki Południowej.

Żegnaj DROGI KOLEGO I PRZYJECIELU.

RIP.

 Lesław Karst – inżynier i manager lotniczy, kustosz tradycji polskiego agrolotnictwa, współtwórca ekspozycji agrolotniczych w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz w Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie k. Poznania, Prezes Honorowy Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Stefan Weker przypomniał lotniczą drogę Lesława Karsta, zakres jego działalności zawodowej i społecznej w lotnictwie i nie tylko.

 

Mgr inż. Lesław Karst urodził się 11.06.1939 r w Bolechowie ( obecnie Ukraina). Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu rozpoczął w 1956 r studia na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej. Podczas nauki w liceum był czynnym modelarzem lotniczym. W 1958 r ukończył w Aeroklubie Rzeszowskim podstawowe szkolenie szybowcowe i spadochronowe.

 

Po ukończeniu studiów w 1967 r rozpoczął prace w WSK PZL Warszawa-Okęcie w Wydziale Prób i Badań  a w okresie 1969 do 1983 był jego kierownikiem. Nadzorował i dokumentował próby wytrzymałościowe, naziemne i w locie samolotów prototypowych oraz obloty wszystkich seryjnie budowanych samolotów jak też poligonowe próby aparatury agrolotniczej.

 

Na początku lat osiemdziesiątych jako szef techniczny kontraktów, rozpoczął wyjazdy na prowadzone przez WSK Okęcie prace agrolotnicze do Sudanu (2 razy). W 1983 r przeszedł do pracy do Zakładu Usług Agrolotniczych  PZL Okęcie, gdzie przez szereg lat był Głównym Specjalistą ds. technicznych Zakładu. Uzyskał licencje mechanika lotniczego obsługi oraz napraw samolotów do 5700 kg., co ułatwiało mu czynny udział w technicznych decyzjach odnośnie używanego sprzętu lotniczego.

 

W 1991 r zorganizował i kierował działem usług kurierskich Federal Express na bazie kontraktu z PZL Okęcie a w 1993r uczestniczył w organizacji i później kierował działem usług czarterowych ZUA wyposażonym w 2 amerykańskie samoloty transportowo - pasażerskich Fairchild Metro.

 

W 1994 r przeszedł do pracy w międzynarodowej firmie spedycji lotniczej RGW Express, gdzie między innymi pełnił obowiązki jej dyrektora aż do 2004 r kiedy to przeszedł na emeryturę.

Wtedy wszystkie swoje siły skierował ku aktywnej działalności społecznej w Warszawskim Klubie Seniorów Lotnictwa wkrótce wchodząc do jego zarządu jako wiceprezes, następnie w 2018 już jako prezes. Funkcję tą pełnił do 2022 roku. W tym samym 2018 roku został tez wybrany na członka prezydium Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego.

 

Kontynuując działalność wydawania książek z serii „Ludzie lotnictwa” uczestniczył w redagowaniu i doprowadził do wydrukowania kolejnych pozycji o prof  Franciszku Janiku, prof Zbigniewie Brzosce oraz o  prof. Władysławie Fiszdonie.

 

Jedną z wielu inicjatyw Leszka Karsta było doprowadzenie do nadania imienia płk pil Wacława Makowskiego rondu na skrzyżowaniu  ul Żwirki i Wigury z ul Hynka.

 

Z uwagi na długoletnią pracę w agrolotnictwie w ścisłej współpracy z dwoma  kolegami agrolotnikami był organizatorem pięciu ogólnopolskich zjazdów środowiska agrolotników, których uczestnikami za każdym razem było po kilkaset osób.

W 2008 roku opracował i przygotował druk książki o 40-leciu pracy polskich agrolotników w Sudanie pt. „Polskie skrzydła nad Sudanem”.

 

W 2011 roku przygotował dokumentację, zorganizował wykonanie, umieszczenie i odsłonięcie tablicy pamięci 68 agrolotników - ofiar wypadków lotniczych, w których zginęli  piloci podczas realizacji usług w kraju i zagranicą . Ta tablica została odsłonięta w Muzeum Lotnictwa Polskiego  w Krakowie w podczas III zjazdu Agrolotników, na który zredagował i udostępnił kolejną  książkę „Wspomnienia agrolotników”.

 

W jesieni 2014 r przygotował i wydał następną książkę „Polscy agrolotnicy w świecie” oraz ilustrowany katalog ekspozycji z podstawowymi informacjami o agrolotnictwie. Zanim to jednak nastąpiło, dzięki swojemu uporowi, dzięki społecznej pracy mechaników lotniczych i pilotów doprowadził do powstania w  Muzeum  Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie k. Poznania największej w Polsce ekspozycji polskich samolotów agrolotniczych wraz z ich wyposażeniem. Wystawa ta składa się aż z 9 polskich samolotów i śmigłowców produkowanych w Polsce i użytkowanych przez polskie przedsiębiorstwa lotnicze.

 

V zjazd agrolotników największy z dotychczasowych organizował w 2017 r w Mielcu i był też jego współprowadzącym. Uczestniczyło w nim 480 osób w tym władze województwa, miasta, dyrekcje centralnych instytucji lotniczych i najważniejszych firm lotniczych kraju oraz goście zagraniczni. Zorganizowano go w 50 rocznicę rozpoczęcia zagranicznych usług agrolotniczych w Afryce, oraz w rocznicę  80-lecia rozpoczęcia budowy lotniczych zakładów PZL Mielec. Na ten zjazd przegotował i zredagował książkę „ Afrykańskie podboje agrolotników„ oraz przygotował wystawę ok 500 zdjęć z pracy agrolotników w różnych krajach. I tym razem osobiście dla zasłużonych uczestników Zjazdu zorganizował przyznanie odznaczeń państwowych: 4 Krzyże Zasługi i 4 Medale za Długoletnia Służbę od prezydenta RP  oraz odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa przy zwalczaniu pożarów w lasach dla zasłużonych agrolotników.

 

Ostatnim dokonaniem Leszka Karsta był aktywny udział w przygotowaniu projektu tablicy pamiątkowej o agrolotnictwie i jej odsłonięciu na lotnisku  w Kętrzynie w 2022 r z okazji 50-lecia ZUA. Zmarł 5 listopada 2023 r.

 

Za swoją prace zawodową a szczególnie społeczną otrzymał odznaczenia państwowe:

-  Srebrny Krzyż Zasługi  1985, 

-  Złoty Krzyż Zasługi ( dwukrotnie) 2015,2019,

-  Medal Niepodległości 2022,

-  Medal za długoletnie pożycie małżeńskie  2016

 

oraz  resortowe:

-  Złota Odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich -1966,

-  Brąz i Srebr Medal za Zasługi dla Obronności  1973/79,

-  Srebrna Odznaka Zasłużonego dla Przemysłu Maszynowego 1983,

-  Odznaka Zasłużony dla WSK Okęcie,

-  medal. za Zasł dla Pożarnictwa,

-  Błękitne Skrzydła  2010,

-  Złota Lotka  2017.

 

Postać Leszka Karsta była też prezentowana w lotniczym albumie „100 lat Lotnictwa Polskiego”, w Księdze Lotników Polskich tom II  oraz w „Księdze osobowości”.

Uroczystości pożegnalne odbędą się w dniu 14 listopada 2023 r., rozpoczną się o godzinie 12:00 mszą świętą w kościele rzymskokatolickim p/w Św. Hieronima przy ul. Rumiankowej 2/4, w Starej Miłośnie k. Warszawy. Cmentarz: Warszawa - Stara Miłosna, ul. Gościniec 2.