Aktualności

ś.p. Krzysztof Radwan (gr. 4-2)

Szanowne Panie, szanowni Panowie!

 

z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 14 maja 2024 roku odszedł Krzysztof Radwan, długoletni Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego

Krzysztof Radwan pełnił funkcję dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie od 1989 do 2020 roku. Przez te lata jego główne obszary działalności ukierunkowane były na rozwój przestrzenny, infrastrukturalny i programowy Muzeum. On w latach 1992-1996 doprowadził do kompleksowej restauracji, połączonej z pracami naukowo-badawczymi, samolotów z czasów pionierskich lotnictwa i Wielkiej Wojny. Kolejnymi wielkimi realizacjami było otwarcie tzw. "Małego hangaru" z ekspozycją wspomnianych samolotów, wystaw stałych - m.in. 140 silników lotniczych (jednej z największych kolekcji na świecie) oraz ekspozycji „Swego nie znacie…” prezentującej relikty 13 wyjątkowych statków powietrznych zarówno z okresu pionierskiego dziejów lotnictwa, jak i okresu powojennego.

Krzysztof Radwan doprowadził do rewitalizacji terenu powojskowego Muzeum i budowy Gmachu Głównego - jednego z najnowocześniejszych obiektów muzealnych w kraju. Jemu też zawdzięczamy Małopolskie Pikniki Lotnicze.

Krzysztof odszedł po długiej i ciężkiej chorobie, pozostawiając po sobie dobre wspomnienia.

Informacje o dacie i miejscu pogrzebu pojawią się na stronie internetowej MLP.

 

Z poważaniem,

Paweł Ruchała