Aktualności

Informacja o najbliższych zebraniach.

 

      Informujemy, że następne zebranie ogólne WKSL odbędzie się w dniu 5 lutego o godz. 16:00 w klubie Aviator. Zebranie będzie przy herbatce, bez prelekcji. Przekażemy informacje o dokonaniach w 2018 r i planach na 2019 r.

 

     Kolejne zebranie planowane jest w dnu 5 marca w klubie Aviator o godz. 16:00. Gościem naszym będzie gen prof. Jerzy Lewitowicz, który opowie o lotnictwie wojskowym w prelekcji –

 "Od F16 do F35".

 

Dla przypomnienia informuję, że następne zebranie zarządu planowane jest na 22.01.2019 r.

 

Zarząd.

 

Wiersze płk pil. dr. Janusza Kowalskiego

Mamy możliwość zaprezentować ostatnie tematyczne wiersze płk pil. dr. Janusza Kowalskiego.

Autor pisze od lat wiersze na bieżące tematy, jest członkiem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, zasiada w Zarządzie oddziału Warszawsko-Mazowieckiego.

Strona klubu wojskowego przybliży nam zakres działania seniorów wojskowych.

http://sslwrp.pl/Start.php

            

 

Rekonstrukcja Przysięgi Lotników 1918 r.

 

W dniu 16.12 (niedziela) o godz. 15:00 przed Pomnikiem Lotników Poległych w II WW przy ul Wawelskiej odbędzie się rekonstrukcja przysięgi lotników z roku 1918.  Organizuje ją NIEBO BEZ GRANIC Kolegi Filipa Idzikowskiego z udziałem rekonstruktorów.

 

Po tej uroczystości zaproszeni jesteśmy pod skocznię na ul. Czerniowiecką 3 do lokalu fundacji na godzinę 17:00.

Więcej na stronie  „dla pilota”.

 

https://dlapilota.pl/wiadomosci/filip-idzikowski/lotnicza-przysiega-100-lecia-na-polu-mokotowskim-w-warszawie

 

1 Baza Lotnictwa Transportowego

Informujemy, że w dniu 9 listopada delegacja Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa wraz z pocztem sztandarowym została zaproszona na uroczysty apel do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego z okazji Święta Niepodległości. Poczet sztandarowy stanowili koledzy Andrzej Szymczak, Roman Wożniak i Tadeusz Tekieli.

Uroczysty apel pierwszej bazy odbył się przed portem lotniczym dla osób ważnych na tle najnowszego rządowego samolotu Boeing 737-800 "Józef Piłsudski" ustawionego w asyście dwóch dwusilnikowych śmigłowców produkcji polskiej W-3A Sokół.

W trakcie uroczystości d-ca bazy wręczył odznaczenia i awanse na wyższe stopnie wielu żołnierzom i pracownikom bazy. Również nasz klub wyróżniony został Ryngrafem okolicznościowym i stosownym dyplomem, który otrzymał prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa kol. Lesław Karst. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, wciąganiem flagi państwowej na maszt, hymnem państwowym, defiladą pododdziałów, i marszem lotników.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Lotników Polskich ze swoim sztandarem.

W załączeniu skan dyplomu i zdjęcia z uroczystości. 

 

Przypomnienie prezesa

 

Szanowne koleżanki i koledzy

 

Chciałbym przypomnieć, że od 2000 r spotykamy się w dniu 11.listopada o godz. 10:00 przy głazie -pomniku na Polu Mokotowskim (w pobliżu ul Bruna/Wołoskiej), który został przez nasz Klub ufundowany i ustawiony dla upamiętnienia powstania pierwszego lotniska w Warszawie. Nie jest to pomnik poświęcony ofiarom wojny ani katastrof. Jest pamiątką miejsca, na którym rodziło się polskie lotnictwo -powstawały tam różne instytucje wojskowe i cywilne. Jest też miejscem sukcesów polskich lotników sportowych.

 

I dlatego zapraszamy w dniu 11 listopada pod ten głaz szczególnie w obecnym roku, aby wspólnie upamiętnić 100 lecie odzyskania niepodległości i powstania lotnictwa polskiego i w radosnym nastroju miło rozpocząć święto niepodległości.

 

Do zobaczenia na Polu Mokotowskim.

 

Informacja Zarządu

Szanowne koleżanki i koledzy.

W nawiązaniu do informacji o odwołaniu zebrania w dniu 6.11 informuję, że uzgodniono z 1 Bazą nowy termin zebrania na 13.listopada o godz. 16:00 w klubie Aviator. Temat jak poprzednio

– Praca polskich śmigłowców wojskowych Mi-8 i samolotów An-2 Zakładu Usług Agrolotniczych w Etiopii w akcji ONZ niesienia pomocy głodującej ludności.

Proszę informować kolegów niemających Internetu.

Będą przyjmowane wpłaty na Opłatek planowany na 11. grudnia.

Do zobaczenia

Lesław Karst