Aktualności

Zmarł Stanisław Ziębiec

Dziś w nocy zmarł w domu rodzinnym emerytowany instruktor szybowcowy i samolotowy, członek honorowy AZP Stanisław Ziębiec.
Pan Stanisław wyszkolił blisko 1000 adeptów latania samolotowego i szybowcowego. W środowisku lotniczym cieszył się niezwykłą estymą, czego wyrazem było przyznane mu w 2017 roku najwyższe honorowe odznaczenie lotnicze - Błękitne Skrzydła. Do nadzwyczajnych osiągnięć Pana Stanisława należy zaliczyć także Złotą Odznakę Szybowcową z trzema diamentami. Posiadał także Złoty Medal Aeroklubu Polskiego za wybitne zasługi dla polskiego lotnictwa.
Jako kapitan Polskie Linie Lotnicze LOT S.A był pilotem papieża Jana Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2004 roku. W ciągu całej kariery lotniczej Pan Stanisław spędził w powietrzu ponad 24 tysiące godzin, w tym ponad 1500 godzin w szybowcach - znaczną część tego czasu poświęcając szkoleniu młodych adeptów lotnictwa w Piotrkowie Trybunalskim.
Stanisław Ziębiec miał 84 lata.
Zarząd, pracownicy i członkowie Aeroklubu Piotrkowskiego składają rodzinie zmarłego wyrazy współczucia.
 
Pogrzeb odbędzie się w piątek 30 grudnia 2022 o g. 14:00 w Otrębusach pod Warszawą.

Rondo w Warszawie dla wybitnego lotnika płk pil Wacława Makowskiego

Kolejne rondo w Warszawie dla wybitnego lotnika.

Sukcesem zakończyła się nasza inicjatywa nadania nazwy im płk pil Wacława Makowskiego rondu na skrzyżowaniu ul Żwirki i Wigury z ul Hynka i Sasanki.  Jest to już kolejne rondo na ul Hynka nazwane z naszej inicjatywy,  bo w 2011 na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z Hynka i Łopuszańską nadano nazwę pil Jerzego Wojnara.  Opanowaliśmy więc oba końce ul Hynka.

W dniu 28 października 2022 r. przy pięknej słonecznej pogodzie miała miejsce uroczystości nadania imienia Wacława MAKOWSKIEGO rondu przy dwupoziomowym skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury, Franciszka Hynka i Sasanki w Dzielnicy Włochy  w Warszawie.

Inicjatywa nadania rondu imienia Wacława Makowskiego powstała w Warszawskim Klubie Seniorów Lotnictwa, została poparta  przez miejskich radnych, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A oraz Stowarzyszenie Lotników Polskich, Oddział Warszawsko-Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Polskiego PR, Klub Pilotów Doświadczalnych. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez Radę m.st. Warszawy 25 sierpnia br. 

Wacław Makowski (1897-1986) był osobą niezwykle zasłużoną dla polskiego lotnictwa  wojskowego i cywilnego. Pierwszym wyszkolonym w II RP pilotem wojskowym. Uczestnikiem wojny bolszewickiej- uczestniczył w wielu lotach bojowych, za co został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych. Pułkownikiem pilotem Wojska Polskiego, inżynierem lotniczym, konstruktorem, pilotem doświadczalnym. Był działaczem Aeroklubu Polskiego, wykonywał przeloty po krajach Europy i Afryki. Był też  dyrektorem Polskich Linii Lotniczych LOT (1930-1939), gdzie zmodernizował szkolenie, wprowadził nowoczesne samoloty i rozwinął znacznie  siatkę połączeń . Jako pilot z załogą dokonał przelotu nowym samolotem z Los Angeles przez Amerykę Południową, Afrykę do Polski ( 25 000 km). Był ostatnim przedwojennym prezydentem IATA. W 1939r  ponownie powołany do wojska na stanowisko z-cy d-cy lotnictwa d/s technicznych. Podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii był organizatorem i pierwszym dowódcą 300 dywizjonu bombowego „Ziemi  Mazowieckiej” i dowodził pierwszym nalotem polskich bombowców na Berlin. Później był dowódcą polskich baz lotniczych, oficerem łącznikowym z dowództwem angielskim.  Po wojnie ekspertem lotniczym ONZ i ICAO. Posiadał wiele  odznaczeń polskich i zagranicznych.  Był też działaczem polonijnymi i publicystą. 

W uroczystości wzięli udział przybyli z USA członkowie rodziny pułkownika Wacława Makowskiego: syn Jacek, 2 wnukowie i wnuczka oraz 2 prawnuków jak też przedstawiciele organizacji polonijnych z USA, Uczestniczyli  przedstawiciele Sejmu, władz m.st. Warszawy, i jego dzielnic, PLL LOT, Aeroklubu RP, Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego,  także liczni przedstawiciele środowiska lotników. m.in.: Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i Stowarzyszenia Lotników Polskich, Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Fundacji Absolwentów Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego, Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych. Było tez  kilka pocztów sztandarowych z PLL LOT i stowarzyszeń lotniczych oraz szkół.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hejnału Warszawy a następnie kolejno występowali wiceprezydent Warszawy , burmistrz dzielnicy Włochy, przedstawiciel Rady Warszawy, który odczytał treść uchwały o nadaniu nazwy rondu, Przypomniano tez  biografię płk Makowskiego. Następnie głos zabierali syn patrona ronda  Jacek Makowski, jego wnuczka i przedstawicielka organizacji polonijnej jak tez  rzecznik prasowy PLL LOT .  Po tych wystąpieniach nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej informującej o najważniejszych dokonaniach płk Makowskiego. które dokonali rodzina pułkownika oraz inicjatorzy nadania nazwy rondu.

Kolejno Prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Leslaw Karst  podziękował Radzie Warszawy za akceptację inicjatywy nadania nazwy rondu, Jackowi Makowskiemu z wielopokoleniową rodziną za uświetnienie uroczystości swoja obecnością, Urzędowi Dzielnicy Włochy za prace organizacyjne dla realizacji  uroczystości oraz PLL LOT za pomoc w transporcie gości i użyczenie pomieszczeń na spotkanie koleżeńskie po uroczystości.

Uroczystość przy rondzie zakończyło odsłuchanie Hymnu Lotników.

 

Zmarł Bohdan Jancelewicz

JANCELEWICZ BOHDAN urodził się 02.11.1932 w Augustowie.

Okres wojny spędził na Syberii w północnym Kazachstanie, wywieziony z matką i siostrą w kwietniu 1940 r. Po powrocie do Polski w ramach repatriacji we wrześniu  1945 r. zamieszkał w Wejherowie  gdzie ukończył szkołę średnią w 1951 r. Studia  wyższe ukończył na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej.  Pracę zawodową rozpoczął  w WSK Okęcie w Ośrodku Konstrukcji Lotniczych zajmując  stanowiska  konstruktora, kierownika sekcji obliczeniowej, pełnomocnika ds. prób wytrzymałościowych  i w locie.  Następnie w r 1960  zatrudniony został na Wydziale Lotniczym Politechniki w Katedrze Budowy Samolotów jako asystent, a po obronie doktoratu jako adiunkt. Po postępowaniu kwalifikacyjnym  powołany został na stanowisko docenta. Wypromował 110 absolwentów Wydziału i 2 doktorów.. Kierował Zakładem Samolotów i Śmigłowców przez 12 lat. Zajmował stanowisko  Dyrektora Instytutu Techniki Lotniczej i Hydro aerodynamiki  i prodziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa przez 8 lat. Opracował i wydał wiele publikacji i recenzji technicznych.  Równocześnie był czynnym pilotem i instruktorem szybowcowym i samolotowym Aeroklubu Warszawskiego. Wyszkolił ok. 50 pilotów i posiada nalot ok. 1200 godz. Zajmował tez stanowisko Prezesa Aeroklubu Warszawskiego  w czasie jego lokalizacji na Gocławiu. Był też wiceprezesem Zarządu Głównego Aeroklubu. Jako przedstawiciel Polski zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Szybowcowej Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI), skąd otrzymał Honorowy Dyplom Paula Tissadiera. Uczestniczył 10 krotnie w Samolotowych i szybowcowych Mistrzostwach Świata jako członek ekipy i jej kierownik.   Był ekspertem w sprawach bezpieczeństwa  w lotnictwie., członkiem państwowej i Głównej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. przez 15 lat. uczestniczył w badaniu ok. 50 wypadków lotniczych. Był autorem wielu  ekspertyz technicznych dla potrzeb sądów. We współpracy międzynarodowej kierował dwoma projektami w ramach Programu Tempus. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Twórców Aeronautyki  i prezesem przez 12 lat. oraz autorem inicjatywy powstania na Politechnice Warszawskiej kierunku kształcenia Lotnictwo i Kosmonautyka. Opracował program studiów magisterskich dla absolwentów Wyższej Szkoły Lotniczej w Dęblinie i prowadził kurs dla 40 absolwentów. Był tez sekretarzem naukowym i współautorem ok. 40 konferencji i seminariów naukowych na które przygotowywał programy i prezentacje oraz je prowadził.

Od wielu lat był członkiem Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i był wiceprezesem przez kilka  kadencji. Szczególnym  jego dokonaniem było przygotowanie i redagowanie serii książek „Ludzie lotnictwa” o wybitnych naukowcach, konstruktorach i menagerach lotniczych  jak np. Jan Oderfeld, Franciszek Misztal, Tadeusz Rejniak i inni.       

Był też uczynnym kolegą chętnym do pomocy i rozwiązywania trudnych spraw. Cechowała go wysoka odpowiedzialność. Zawsze można było na niego liczyć. Był działaczem społecznym w  upamiętnianiu  ludzi i zdarzeń ważnych dla historii polskiego lotnictwa.

Dziękujemy mu za jego zaangażowanie i wkład pracy w ugruntowanie pozycji Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa      

Doc. dr inż.  Bohdan Jancelewicz był wybitnym konstruktorem, naukowcem, wychowawcą akademickim, pilotem sportowym, działaczem i menagerem lotniczym. Godnie  reprezentował Polskę w międzynarodowych organizacjach lotniczych i na mistrzostwach Świata. Wybitnym ekspertem ds. bezpieczeństwa i publicystą. 

 

--

Lesław Karst
601284304

INFORMACJA ZARZĄDU

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

 
Zapraszam na kolejne zebranie ogólne na dzień 11.pażdziernika o godz. 16:00 w 1 Bazie Lotniczej w Klubie Aviator. ul. Żwirki i Wigury (wejście pod samolotem).
Na zebraniu przypomnimy o ostatnich wydarzeniach związanych z Klubem a kol Turowski opowie o symulatorach lotu. Będziemy zbierać opłaty na OPŁATEK , który planujemy ok 13-15 grudnia. Koszt  tym razem będą po 60 zł..
Kol Sajnaga rozda tez znaki cmentarne dla uzgodnionych osób. W tym roku rozkładamy tylko znaki bez zniczy.
Poinformujemy o  następnych planowanych uroczystościach .
Proszę o informowanie kolegów nie posiadających Internetu, szczególnie o Opłatku.
 
Pozdrawiam i do zobaczenia 
 
Lesław Karst