Aktualności

INFORMACJA ZARZĄDU

Chciałbym poinformować, że tradycyjna msza za lotników szczególnie komunikacyjnych i sportowych odbędzie się w tym roku w niedzielę 12.12. 2021 o godz. 18:00 w kościele św. ojca PIO na Gocławiu. ( ul. Fieldorfa 1)

 

Spotkanie opłatkowe 2021

Szanowne koleżanki i koledzy.

Tradycyjnie w grudniu spotkaliśmy się na ogólnym uroczystym spotkaniu opłatkowym. W ubiegłym roku z powodu ograniczeń sanitarnych nie doszło ono do skutku. I niestety w obecnym roku sytuacja się powtarza.
Zaplanowaliśmy wprawdzie i zarezerwowaliśmy termin w połowie grudnia, ale niepewna sytuacja sanitarna w kraju i brak potwierdzenia ze strony 1 Bazy (działa tam w hangarze szpital tymczasowy), mniejszy stan chętnych i niepewny udział naszych gości zmusił nas do rezygnacji z tego spotkania w grudniu. Planujemy zorganizować je w styczniu jak sytuacja się ustabilizuje.

Podobnie postąpili koledzy ze stowarzyszeń wojskowych, którzy również odwołali swoje spotkania świąteczne.

Wszystkie dotychczasowe wpłaty będą ważne na kolejne spotkanie.

Jednocześnie składamy najlepsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne dla Was i Waszych najbliższych. Zdrowia i pomyślności w Nowym Roku.

Prosimy informować kolegów, którzy nie mają Internetu.

--
Lesław Karst
601284304

 

70 rocznica katastrofy samolotu PLL LOT Li-2 SP-LKA pod Tuszynem

70 lat temu pod łódzkim Tuszynem w rejonie wsi Górki Duże 15 listopada 1951 r. rozbił się samolot PLL LOT. Samolot wystartował z Lublinka w kierunku Krakowa przy niskim pułapie chmur i słabej widoczności.  Kilka minut po starcie niedaleko od miejsca startu w katastrofie zginęli wszyscy będący na pokładzie - 12 osób w tym czterech członków załogi. Według historyków była to pierwsza tragiczna katastrofa samolotu LOT-u po II wojnie światowej.
W katastrofie zginęli 
1. Marian Buczkowski pierwszy pilot kapitan z Warszawy
2. Hieronim Bakalus drugi pilot z Warszawy
3. Andrzej Olesiński radiotelegrafista z Warszawy
4. Kazimierz Jurgo mechanik z Warszawy
Pasażerowie.
1. Stanisław Gryniewski z Łodzi
2. Henryk Weinert ojciec z Łodzi
3. Henryk Weinert syn z Łodzi
4. Wanda Raćko z Łodzi
5. Jacek Ślaski z Poznania
6. Jerzy Wicherski z Poznania
7. Jerzy Michałowski z Poznania
8. Stanisław Błachnirek z Poznania
9. Leszek Groński z Sopotu
10. Zdzisław Iżyk z Jastrzębiowa
11. Eugeniusz Skuplin z Tarnowa
12. Czesław Krupowiec z Warszawy

       W 2010 r  w centrum Tuszyna  odsłonięto pomnik z tablicą upamiętniający tamtą  katastrofę. Inicjatorem powstania pomnika był syn kpt. Mariana Buczkowskiego, znany aktor ,Zbigniew  Buczkowski. W odsłonięciu pomnika uczestniczyli 3 synowie kpt Buczkowskiego  oraz m.in. delegacje, Polskich Linii Lotniczych LOT, Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa ŁKSL ze swoimi sztandarami ,Dęblińskiej Szkoły Orląt, której absolwentem był kpt. Marian BUCZKOWSKI, proboszcz lokalnej parafii, przedstawiciele Urzędu Miasta Tuszyna oraz mieszkańcy i miłośnicy lotnictwa .Od tego czasu pieczę nad pomnikiem sprawuje Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa organizując coroczne spotkania pamięci.
        W dniu 20 listopada 2021 r odbyła się uroczystość z okazji 70 rocznicy katastrofy przygotowana przez Łódzki Klubu Seniorów Lotnictwa . Po powitaniu zebranych przez  prezesa ŁKSL Andrzeja Amerskiego,  uczczono pamięć ofiar minutą ciszy. Przypomniał on tez okoliczności katastrofy. O jej przyczynach opowiadał również Zbigniew  Buczkowski. Zebrani wysłuchali lotniczego hymnu Łódzkich Seniorów Lotnictwa a następnie   złożono wiązanki kwiatów.  Nad pomnikiem przeleciało wtedy  kilkakrotnie kilka samolotów Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej im gen. pil. Stanisława Karpińskiego, koordynowane z ziemi przez Grzegorza Dudkiewicza.
      W uroczystości uczestniczył syn pilota znany aktor Zbigniew Buszkowski z rodzina, przedstawiciele władz lokalnych , Radny Miasta Łodzi pan Mateusz Walasek, przedstawiciel Portu Lotniczego Łódź im Władysława Reymonta pan Rafał Farraki, seniorzy lotnictwa z Łodzi z pocztem sztandarowym i modelem samolotu Li-2 oraz mieszkańcy Tuszyna. Z Warszawy  uczestniczyła również nasza delegacja  Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa z pocztem sztandarowym, poczet sztandarowy PLL LOT i  koledzy reprezentujący Klub Pilotów Doświadczalnych oraz płk pil Leszek Doleżuch ze stowarzyszenia absolwentów „Szkoły Orląt” w Dęblinie gdzie szkolił się dowódca załogi Li-2 kpt Marian Buczkowski. Byli obecni również znani piloci PLL LOT jak kpt Tadeusz Wrona, Marian Nowotnik czy kpt pil. inż Jarosław Filipiak.
.

--
Lesław Karst
601284304

 

Tuszyn na stronie Rady Seniorów Lotnictwa 

Seniorzy Lotnictwa w Święto Niepodległości na Polu Mokotowskim.

Tradycyjnie w dn 11.listopada spotkaliśmy się przy naszym pomniku na Polu Mokotowskim aby spełnić patriotyczny obowiązek uczczenia Święta Niepodległości jak również upamiętnić 103 rocznicę przejęcia od Niemców lotniska Mokotowskiego. Bo właśnie w dniu 11.listopada 1918 r grupa studentów Politechniki Warszawskiej - członków  powstałego Związku Lotników w wyniku negocjacji z załogą lotniska przejęła lotnisko wraz z samolotami, magazynami i warsztatami. Plan zajęcia lotniska bez walki udał się, bo w Warszawie trwało rozbrajanie żołnierzy niemieckich a na lotnisku praktyczną władzę sprawowała Żołnierska Rada i żołnierze z 800 osobowej załogi chcieli wrócić do domu. I ta data jest właśnie wspólna dla Polski i lotniska Mokotowskiego, które stało się zaczątkiem działalności wszystkich polskich instytucji i przedsiębiorstw lotniczych .
Po przypomnieniu tych faktów przez prezesa WKSL złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem i przy pięknej pogodzie trwały koleżeńskie wspomnienia. Obecny na tym spotkaniu zaprzyjaźniony z nami  Piotr Żbikowski -członek Rady Warszawy poinformował o planach upamiętnienia lotniczych miejsc w kilku miejscach Warszawy.
W załączeniu kilka zdjęć i kolaży w wykonaniu Andrzeja Szymczaka.

 

--
Lesław Karst

Plany WKSL w 2021 r.

Szanowne koleżanki i koledzy.

Chciałbym przypomnieć terminy planowanych najbliższych spotkań członków WKSL.

1 – 11 listopada, czwartek o godz. 10:00 spotykamy się na tradycyjnym spotkaniu przy naszym pomniku-głazie na Polu Mokotowskim.

2 – 16 grudnia - czwartek o godz. 16:00 planowany jest Opłatek Klubu w stołówce 1 Bazy na Okęciu. Opłata uczestnictwa to jak zwykle 50 zł/os. Część kolegów już wniosła opłaty. Chętni na to spotkanie a którzy nie zapłacili mogą zgłosić chęć udziału telefonicznie do kol. Alicji Lubowieckiej 

tel. 603 442 344 lub do L. Karst tel. 601 284 304.

Opłatę można będzie uiścić na spotkaniu. Proszę o deklaracje uczestnictwa do 6 grudnia (Mikołaja) gdyż musimy  powiadomić stołówkę o ilości uczestników i przygotować listę wejścia do Bazy. 

Oczywiście 1 Baza zastrzega, że może odwołać spotkanie w wypadku ponownych obostrzeń sanitarnych. Ale bądźmy dobrej myśli. Gdyby tak było to wpłaty zwracamy lub przenosimy na inne cele jak składki .

Proszę też o informowanie innych koleżanek i kolegów nie posiadających Internetu.

--

 

Lesław Karst
601284304

 

 

Nowy Zarząd WKSL. info na WWW

W dniu 2.11.2021 r w 1 Bazie na Okęciu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków WKSL dla wybrania nowego Zarządu Klubu. Dotychczasowy Zarząd zakończył swoją 3 letnią kadencję. Podczas zebrania wysłuchano sprawozdania prezesa kol Karsta z działalności Zarządu w  upływającej kadencji, sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 

Upływająca kadencja miała dwa różne okresy. Do czasu pandemii działalność była intensywna zarówno w zakresie spotkań klubowych jak też różnych uroczystości  rocznicowych na które zapraszano delegację Klubu. Najważniejszym wydarzeniem był jubileusz 80-lecia Klubu w listopadzie 2019 r. Natomiast od 2020 r. z powodu ograniczeń sanitarnych zawieszone były zebrania ogólne, nie odbywały się też tradycyjne spotkania świąteczne a uroczystości zewnętrzne były znacznie ograniczone. Po złagodzeniu obostrzeń wrócono do zebrań ogólnych od połowy 2021 r. Zarząd odbywał też zebrania dla realizacji  zobowiązań urzędowych i  organizacji udziału klubu w uroczystościach rocznicowych. 

W zakresie gospodarki finansowej zanotowano zysk podczas kadencji wynikający z wpłat sponsorów na 80-lecie i braku wydatków na spotkania świąteczne. Uzyskano też pokrycie pewnych kosztów Klubu przez Fundację "Kochaj Życie", gdzie członkowie Klubu przekazywali odpisy 1% podatku. Należą się słowa podziękowania kol Małgorzacie Nowotnik - prezes tej Fundacji za pomoc w uruchomieniu tej formy wsparcia Klubu.

Komisja Rewizyjna po kontroli dokumentacji Klubu, stanu i realizacji planu pozytywnie oceniła pracę Zarządu i rekomendowała udzielenie mu absolutorium. 

Do nowego zarządu zgłoszono dotychczasowy jego skład. Innych kandydatur nie było. Do komisji Rewizyjnej na miejsce chorej kol Lidii Pazio zgłoszono kol Witolda Kamockiego. Zebrani zaakceptowali te kandydatury.

Nowy zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes Lesław Karst

Wiceprezesi Andrzej Szymczak i Włodzimierz Danielski

Skarbnik Alicja Lubowiecka

Sekretarz Janusz Karolew

Członkowie zarządu Dagmara Dulęba, Jerzy Madler, Roman Sajnaga, Roman Woźniak.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Zygmunt Mazan

Wiceprzewodnicząca Lidia Kosk

Sekretarz Witold Kamocki

Członek Małgorzata Nowotnik. .

  
--

Lesław Karst
601284304