Zmarł Ryszard Witkowski

Zakres  najważniejszej  działalności Ryszarda Witkowskiego.

Urodził się 9 maja 1926  95 lat temu w Milanówku.  Młodość zabrała mu wojna. Jednak uczestniczył czynnie w działalności konspiracyjnej. Był .członkiem  Narodowej Organizacji Wojskowej (1941-42) i Armii Krajowej (1942-45), Uczestniczył w przyjmowaniu zrzutów lotniczych . Był w załodze magazynu broni w lasku Pondra  ale w dniu jego zniszczenia przez Niemców szczęśliwie nieobecny. Za  tą działalność  w kraju odznaczony Krzyżem Partyzanckim (1996) a w Londynie (1980) Krzyżem AK i Medalem Wojska. W latach 1949-55 represjonowany przez UB aresztowany a następnie pozbawiony prawa pracy i działalności w wyuczonym zawodzie. Za pomoc Żydom podczas wojny wyróżniony w 1993 tytułem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” i honorowym obywatelstwem Państwa Izraela a w kraju  (w 2009) odznaczony Komandorskim Krzyżem OOP.

Związał się od młodości z lotnictwem. Studiował w Szkoły Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda na Sekcji Lotniczej i Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej, którą ukończył jako mgr inż. lotnictwa. W czasie studiów był  członkiem Studenckiego Koła  Lotniczego w ramach którego  szkolił się w Rzadkowie na pierwszym powojennym turnusie a potem stopniowo w ramach Aeroklubu zdobywał kolejne uprawnienia lotnicze, uczestniczył  w zawodach i uzyskuje odznaki szybowcowe do Złotej z 3 diamentami włącznie.  Działacz sportów lotniczych, wieloletni członek władz aeroklubowych, w czasie „odwilży” w 1956 r. członek komisji restytucyjnej Aeroklubu RP. Aktywnie uczestniczył w organizacji śmigłowcowych mistrzostwach świata w Polsce i innych krajach. . Międzynarodowy sędzia sportów lotniczych .W latach 1981-83 członek Międzynarodowej Komisji Śmigłowcowej FAI w Paryżu i jej wiceprezydent. Otrzymał z tego tytułu Złoty Medal Wiropłatowy  Międzynarodowej Federacji Lotniczej w 2017 r. Z Aeroklubem związany też jako senior  będąc organizatorem i prezesem Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego, zrzeszającego lokalne Kluby Seniorów Lotnictwa.

W latach 1949 i 55-86 pracował w Instytutu Lotnictwa w Warszawie, jako pilot doświadczalny.  Przeszedł szkolenie jako jeden z pierwszych w Polsce na śmigłowcach w Świdniku.  Latał na pierwszych polskich śmigłowcach  GIL i BZ4 Żuk.  Śmigłowce stały się jego specjalnością lotniczą i stał się w tej dziedzinie autorytetem. Realizował próby i wprowadzał do eksploatacji śmigłowce w agrolotnictwie. Szkolił pilotów śmigłowcowych w Kętrzynie a lotach agro. Sam tez realizował te usługi w kraju i zagranicą w Afryce w Libii i Nigerii. Zagranicą latał też w Indonezji, USA, Kanadzie, b. ZSRR i krajach skandynawskich. W latach 1990-92 był konsultantem w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego.  Publicysta i autor wielu opublikowanych w kraju i zagranicą artykułów i książek o wiropłatach. Tłumacz lotniczej literatury technicznej i biografii wielkich lotników. Niezależny ekspert lotniczy, w latach 1990-97 biegły sądowy ds. wypadków lotniczych. Prowadził wykłady   na politechnice w Cranfield (Anglia) i w akademii oficerskiej w Misuracie (Libia)

Działacz w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Długoletni wiceprezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Podczas działalności w Klubie Seniorów inicjował i organizował w 1989r prace dla  umieszczenia tablicy pamięci zestrzelonych w 1939 r trzech samolotów polskich w Radzyminie, w 2000 r prace przy  budowie głazu-pomnika dla upamiętnienia powstania  pierwszego lotniska na Polu Mokotowskim, przygotowywał materiały historyczne o tym lotnisku do wydawnictw i konferencji historycznej w 2001 i 2011 r, prowadził prelekcje o działaniach lotnictwa polskiego w II wojnie  światowej, współpracował przy odnowie nagrobka  Stanisława Latwisa-autora hymnu lotników.

Założyciel i wieloletni prezes Klubu Pilotów Doświadczalnych, członek założyciel Krajowej Rady Lotnictwa i Polskiego Stowarzyszenia Wiropłatowego.

Był ciągle aktywny szczególnie w upamiętnianiu lotnictwa polskiego m innymi poprzez wywiady  filmowe  i artykuły w wielu lotniczych czasopismach.

Za ta swoje wielostronną działalność wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał: Krzyż partyzancki 1996, Krzyż AK, Krzyż Komandorski OOP 2009,  Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata 1993, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za zasługi dla obronności, -Złota Syrenka za Zasługi dla Warszawy 2009, Medal Pro Patria 2014, Opiekun miejsc pamięci narodowej 2019, Złota odznaka szybowcowa z 3 diamentami, Złote odznaki za zasługi dla  Aeroklubu, Medal Tissandiera z  FAI, Złoty Medal Wiropłatowy  Międzynarodowej Federacji Lotniczej 2017. Błękitne Skrzydła, Złota Lotka itp.

 

 

Zmarł Ryszard Witkowski

Szanowni  Koleżanki i Koledzy.

 

Dnia 13 marca zmarł Ryszard Witkowski wybitny pilot doświadczalny.

Znamy już datę pogrzebu.

Odbędzie się w środę dnia 23 marca - o godz. 14:00 na Powązkach Cywilnych w kościele św. Karola Boromeusza.

 

Pozostajemy w smutku.

 

Lesław Karst

Żegnamy za smutkiem naszą koleżankę LIDIĘ PAZIO

Żegnamy za smutkiem naszą koleżankę LIDIĘ PAZIO, która zmarła w dn 10.03.2022 w wieku 89 lat

Urodziła się  w dniu 6 lutego 1933 r  w Łodzi.
Była  jedną z najwyżej utytułowanych lotniczek sportowych, wszechstronną pilotką i  instruktorką , pracownicą lotnictwa sportowego i gospodarczego.
Szkolenie lotnicze rozpoczęła w 1951 r  a już w 1952 ukończyła kurs instruktorski w Jeżowie Sudeckim. W 1953 rozpoczęła szkolenie na samolotach, zdobyła licencję turystyczną a  po dalszych szkoleniach w 1960 r uzyskała 1 klasę pilota sportowego i uprawnienia instruktora samolotowego. Wkrótce zdobywa kolejne uprawnienia do lotów na  samolotach wielosilnikowych, według przyrządów i agrolotniczych.
Podjęła pracę zawodową w lotnictwie

Czytaj więcej: Żegnamy za smutkiem naszą koleżankę LIDIĘ PAZIO

Zmarł Andrzej Pazio

Żegnamy ze smutkiem naszego kolegę ANDRZEJA PAZIO, który zmarł w dn 1.02.2022 w wieku 89 lat.

Był wybitnym pilotem , pracownikiem i działaczem lotnictwa sportowego oraz gospodarczego –sanitarnego i agrolotnictwa. publicystą lotniczym. Maturę uzyskał w Łodzi w 1950 r i rozpoczął  studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Szkolenie szybowcowej rozpoczął w 1948 r  i kontynuował je w Aeroklubie Łódzkim, w szkołach szybowcowych w Jeżowie i na Żarze. Kurs instruktorski szybowcowy ukończył w 1952 z 1 lokatą.  W 1953r  rozpoczął szkolenie na samolotach  uzyskując licencję pilota samolotowego, a w 1960  uprawnienia instruktora samolotowego. Uzyskuje wkrótce kolejne uprawnienia lotnicze ; loty na samolotach wielosilnikowych, wg przyrządów, agrolotnicze, przechodzi przeszkolenie  w lotach na śmigłowcach. 

Od 1953 podjął pracę zawodową w lotnictwie sportowym jako instruktor szybowcowy i samolotowy, wykładowca ,kierownik wyszkolenia w Centralnych Szkołach Wyszkolenia w Jeżowie Sudeckim, na Żarze i w aeroklubach regionalnych .Od 1967 r  pracuje w biurze zarządu Aeroklubu Polskiego  jako inspektor szkolenia lotniczego w tym nadzorował i organizował kursy dla instruktorów,  prowadził zajęcia i wykonywał loty egzaminacyjne. opracowywał i doprowadzał do zatwierdzenia  instrukcje wykonywania lotów oraz programy szkolenia, które używane są do dzisiaj. Uczestniczył w badaniu wypadków lotniczych.  

Pracował też w lotnictwie sanitarnym zarówno jako pilot a od 1970 r jako szef pilotów  w Centralnym Zespole lotnictwa sanitarnego w Warszawie. Tu odpowiadał za organizowanie i nadzór nad szkoleniem pilotów na symulatorach i samolotach oraz śmigłowcach.

Od 1979 r pracował również w Zakładzie Usług Agrolotniczych. w dyrekcji ZUA zajmował stanowisko szefa pilotów i inspektora bezpieczeństwa  lotów.  Nadzorował szkolenie, kontrole  kwalifikacji i wiadomości personelu latającego. W czasie pobytu na kontraktach  zagranicznych pełnił obowiązki szefa pilotów i kierowników baz w Egipcie, Sudanie czy Etiopii. latał też jako lider grup samolotów przebazowywanych do Afryki. 

Jego nalot ogólny to ok. 10000 godz na 27 typach samolotów, 25 szybowców i 3 śmigłowców w tym 2800 jako instruktor .

Andrzej Pazio na podstawie własnego doświadczenia jako instruktor w szkoleniu lotniczym opracowywał wiele materiałów szkoleniowych z metodyki szkolenia lotniczego.

Po przejściu na emeryturę w 1991r w dalszym ciągu prowadził wykłady i zajęcia metodyczne  na kursach dla kandydatów dla instruktorów w kilku Aeroklubach regionalnych. 

Ponadto  w latach 1991-95 wykonywał społecznie czynności instruktora w Górskiej Szkole Szybowcowej Żar k Żywca. Tu m innymi prowadził loty szkolne z kandydatami na instruktorów i w nauce pilotażu wg przyrządów oraz w lotach grupowych i holowaniu szybowców.

Zamieszczał  materiały dotyczące pilotażu i metodyki szkolenia w głównych periodykach lotniczych jak :Skrzydlata Polska, Skrzydła i Motor, Przegląd Lotniczy.

Pomagał w ULC we wprowadzeniu nowych przepisów lotniczych JAR w zastosowaniu do całego lotnictwa cywilnego.

Równocześnie od 1989 r był  członkiem Warszawskiego  Klubu Seniorów Lotnictwa. Tu uczestniczył we wszystkich uroczystościach klubowych i prowadził prelekcje na zebraniach ogólnych wykorzystując swoje doświadczenia jak np. o pracy Lotnictwa Sanitarnego w Polsce czy o kontrakcie  w ramach ONZ prowadzonej w Etiopii. przez polskie samoloty dla transportu żywności dla głodującej ludności.

Związany był też  społecznie  z organizacją cyklicznych zjazdów środowiska agrolotników : w 2008 w Waplewie na Mazurach, 2011 w Krakowie, 2014 w Szreniawie k Poznania i 2017 w Mielcu.. Wykonywał  m innymi . przygotowanie po kilkaset kompletów materiałów zjazdowych przeznaczonych dla rozdawania uczestnikom i gościom oraz pracował w obsłudze recepcji tych zjazdów.

Za swą pracę posiada  odznaczenia:  Srebrny Krzyż Zasługi 1979, Srebrna, Złota i Diamentowa odznaka szybowcowa 1962, Mistrz Sportu 1962, Zasłużony dla leśnictwa 1987,   Zasłużony dla ochrony zdrowia 2005,   Brązowy 
i Srebrny Medal za zasługi dla obronności 1960/2014,   Błękitne Skrzydła 2018 Honorowe wyróżnienie Dedala ( z żoną Lidią)2020.

Dziękujemy mu za zaangażowanie i ofiarność w wyszkoleniu wielu pilotów i dbanie o ich bezpieczeństwo  we wszystkich swoich miejscach pracy jak tez za bezinteresowność w działalności społecznej.

Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa

ZMARŁ dr inż. JERZY EKNER

Dr inż. JERZY EKNER

Urodził się  1935.03.29 w Poznaniu. W 1958 r. ukończył Wydział Mechaniczno –Technologiczny Oddział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W tym też roku uzyskał uprawnienia pilota szybowcowego klasy III w szkole szybowcowej w Fordonie.  W 1966 r. w Technicznej Oficerskiej szkole Wojsk Lotniczych uzyskał stopień porucznika, technika osprzętu. W 1977 r. na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Zajmował różne stanowiska :  

  • 1957 – 1965 st. asystent - Politechnika Warszawska

  • 1959 – 1960 technolog – Warszawskie Zakłady Foto-Optyczne

  • 1960 -  1962 kierownik sekcji przyrządów giroskopowych – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Warszawa – Grochów

  • 1965 – 1990 adiunkt, kierownik zakładu konstrukcji – Instytut Maszyn Matematycznych

  • 1990 – 2002 st. Specjalista w dziale technicznym  PLL LOT.

od 2003 członek Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa , redagował  biuletyny klubowe i opiekował się kroniką. W latach 2008-09 prezes zarządu. Często był członkiem pocztów sztandarowych.

Autor wielu publikacji  technicznych w periodykach akademickich i branżowych oraz kilku patentów.

Posiadał odznaczenia : Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” ,Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złoty Krzyż zasługi oraz różne dyplomy uznania.

 

Dziękujemy mu za zaangażowanie w pracy dla Klubu Seniorów.

 

Pogrzeb odbędzie się w dn. 20.05.2021r. (czwartek) o godz. 14:00  w kościele K. Boromeusza na Powązkach Cywilnych.

 

Żegnamy naszego kolegę Jerzego Bojanowskiego

Żegnamy naszego kolegę Jerzego Bojanowskiego.

Urodził się w 1936 r Ukończył Technikum Budowy Samolotów w Bielsku  i tam przeszedł szkolenie lotnicze jako pilot samolotowy III kl. W latach 1954 do 1961 studiował na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej. Od 1966 r był nauczycielem akademickim na  Politechnice w Zakładzie Podstaw Konstrukcji  na Wydziale MEiL uzyskując  stopień doktora nauk technicznych. .
Uczestnik spotkań lotników na Górze Żar.
W okresie studiów i później czynny członek Polish Jazz Society przy Stodole .-Zmarł w dn 28.03.2021.
Pożegnanie w dn 6.04 2021 o godz 13  w Pyrach .


Lesław Karst
601284304