Zmarł Jan Smajdor członek WKSL legitymacja nr. 929

 

Przeżywszy 75 lat zmarł 27 stycznia 2017 r. ś. p. Jan Smajdor

       Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Latał na myśliwskich samolotach naddźwiękowych (Mig-21) i komunikacyjnych (An-24, Tu-134, Ił-62, B-767). W powietrzu spędził ok. 20 tys. godzin. W PLL LOT (1975-2007) pełnił różne funkcje kierownicze i instruktorskie m.in. Szefa pilotów na samolotach IŁ-62, wykładowcy HF i CRM. Współuczestniczył w organizacji pierwszych w historii LOT-u przelotów nad Biegunem Północnym do Anchorage na Alasce. Autor artykułów publikowanych w Biuletynach Bezpieczeństwa dla załóg lotniczych Polskich Linii Lotniczych "LOT" z zakresu SMS, CRM i HF oraz prezentacji multimedialnych na Krajowych Konferencjach Bezpieczeństwa Lotów (2009-2012), w Akademii Obrony Narodowej i Uczelni Łazarskiego.

       Jan Smajdor był również wieloletnim pracownikiem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Doskonale połączył swoje instruktorskie umiejętności z urzędniczym specyficznym trybem pracy. Przychylny wszystkim lotnikom we wszechświecie.
Niebywale przywiązany, co się w tym świecie nie zdarza lub rzadko, do tradycji lotniczych. Pan Janek był zawsze pomocny, koleżeński, uśmiechnięty i aktywny prawie do ostatniego dnia. Strata dla nas wszystkich ogromna.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w czwartek 2 lutego 2017 r. o godz. 11:00 w Katedrze Polowej WP na ul Długiej w Warszawie.

Pochowany zostanie na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie na ul. Powązkowskiej. 

Zarząd Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa