Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Jerzy Wojciechowski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 9-go kwietnia 2020 r. zmarł członek WKSL

 

Inż. Jerzy Wojciechowski, major WP.

Ur. 8.02.1925

W czasie wojny brał udział w walce z okupantem w AK, jednocześnie kontynuował naukę na tajnych kompletach. Absolwent pierwszej po wojnie promocji na stopień chorążego w dniu 21.06.1945 oraz pierwszego kursu pilotów instruktorów, instruktor w Dęblinie, następnie pilot latający na samolotach bombowych Pe-2 w 7 SPLBN w Poznaniu, Absolwent Wydziału Lotniczego Politechniki Wrocławskiej.

Od 1953 r. długoletni zasłużony pracownik WSK Świdnik, pierwszy organizator oraz kierownik wydziału prób eksploatacyjnych WSK Świdnik. W roku 1982 przeszedł na emeryturę i przeprowadził się z rodziną do Ożarowa pod Warszawą.

Instruktor sportowy w Aeroklubie Wrocławskim i w Świdniku, Pilot śmigłowców SM-1. Aktywny działacz Związku Kombatantów RP i BWP, SIMP i Koła Siedlczan przy TPW. Przewodniczący Klubu Seniorów Lotnictwa w Świdniku w latach 1979-1983. W roku 2006 gen Tadeusz Góra wręczył Jerzemu legitymację Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa (nr 871).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej. Prywatnie interesował się astronomią i fotografią. Był człowiekiem skromnym, zawsze chętnym do pomocy.

Jerzy Wojciechowski Zmarł 9-go kwietnia 2020 roku.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz.15:00 w poniedziałek 20-go kwietnia na Powązkach Wojskowych (brama główna), odprowadzenie do kwatery II A43-2-10.

We wspomnieniach z początków polskiego lotnictwa po wojnie można znaleźć fragmenty poświęcone Jerzemu: Aleksander Milart. "Pod niebem Dęblina", Kraków 2007, Krakowski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, ISBN 978-83-921990-5-2. Kilka zdjęć w tej publikacji pochodzi z albumów Jerzego. Kazimierz Wierzbicki. "Rosły nam skrzydła", Warszawa 1977, Wydawnictwo MON, oraz u Tadeusza Chwałczyka „Leksykon Lotników Lubelszczyzny” Lublin 2018,

 

11.05.1947 r. Pilot instruktor po egzaminie na pilota bombowego tuż przed przeniesieniem do 7 SPLBN w Poznaniu

 

15.05.2005 r. Wręczenie legitymacji WKSL przez gen Tadeusza Górę