Henryk Grużewski pożegnanie

22.07.2020r. zmarł Henryk Grużewski miesiąc przed ukończeniem 90 lat życia. Długoletni mechanik lotniczy na Wydziale Badań w Locie  PZL Warszawa Okęcie i członek WKSL od 2002 r.

Z lotnictwem  a szczególnie z obsługą techniczną samolotów związany był przez cale swoje dorosłe życie. Rozpoczął w 1948 r od PLL LOT , gdzie ukończył Szkołę Zawodową i pracował  jako mechanik lotniczy. W latach 1950-53  odbywał służbę wojskową w Technicznej Szkole Lotniczej w Zamościu  a potem w Dęblinie jako mechanik s-tów bombowych uzyskując stopień sierżanta.

Od 1953 r rozpoczął pracę w WSK Okęcie i  pracował tu do emerytury na Oddziale eksploatacji samolotów. Ukończył przyzakładowe Technikum dla pracujących. Przygotowywał do oblotu nowe samoloty produkowane seryjnie jak też obsługiwał prototypy nowych  konstruowanych na Okęciu.  Przez większość zatrudnienia pełnił obowiązki mistrza ekipy mechaników.               

 

Na Wydziale Badań przy Kruku

W pracy wyróżniał się sumiennością i odpowiedzialnością . Cieszył się dużym autorytetem u podwładnych i przełożonych jak tez u pilotów doświadczalnych  dla których dopuszczał do lotu nowe samoloty. Otwarty na poznawanie nowych konstrukcji a swoim doświadczeniem gwarantował ich bezpieczne przygotowanie do lotu. Dobry organizator pracy swojego zespołu ,opiekował się młodymi pracownikami przekazując im swoje doświadczenie. Nie liczył się z własnym czasem przy realizacji przedłużających się lotów jak tez często w niedziele i święta.     

 

Brał udział w obsłudze  różnych wystaw i pokazów z udziałem samolotów budowanych na Okęciu zarówno  kraju jak i zagranicą. Z ciekawszych można wymienić pobyt w Indiach z samolotem PZL-101 Gawron w 1964 r, dwukrotnie w Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu w 1975 r z PZL -104 Wilga  i 1985 z PZL-130 Orlik czy  odbiorze 3 samolotów Rally 100 z wytwórni we Francji w1977 r  jak tez w wielu innych miejscach.

 

W związku z zaangażowaniem się WSK Okęcie w prowadzenie usług agrolotniczych wielo-krotnie  brał udział jako mechanik czy  kierownik techniczny baz w kontraktach  zagranicznych w Egipcie  5 razy  w latach 1970, 71,73,74,77 , w Sudanie w 1971r, w Algerii w 1974 i w NRD w 1988 i 89.

Od 2002 r był członkiem Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa . Uczestniczył w większości spotkań klubowych, spotkaniach świątecznych czy w poczcie sztandarowym.

 

Na uroczystości z okazji 100 lecia Lotniska Mokotowskiego przy PZL-102 KOS, który obsługiwał

 

W poczcie sztandarowym na III Zjeździe Agrolotników w Krakowie w 2011 r

 

Za swoja pracę odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi , Medalem za zasługi dla obronności kraju i Medalem 80 lecia PZL Warszawa Okęcie.

 

Żegnam Henryka z żalem bo miałem możliwość współpracować z nim od początku mojej pracy zawodowej na Wydziale Badań, gdzie pełniłem obowiązki kierownika Wydziału, później w Zakładzie Usług Agrolotniczych na zagranicznych kontraktach  i w końcu w Warszawskim Klubie Seniorów Lotnictwa.  Zawsze był wzorem pracownika i kolegi.

 

                                                                                                       Lesław Karst