Zmarł mgr inż. Jerzy Grzegorzewski

W dniu 23.12.2020 r na cmentarzu Północnym pożegnaliśmy naszego kolegę mgr inż. Jerzego Grzegorzewskiego. Był członkiem WKSL od 20 lat.i uczestnikiem zebrań, uroczystości i wycieczek klubowych.

Urodził się w dniu 28.07.1931 r w Moskwie.  Wiele lat spędził na zsyłce w Kazachstanie..

W 1956 roku ukończył Wydział Lotniczy Politechniki Warszawskiej, uzyskał stopień mgr inżyniera i rozpoczął pracę w Instytucie Lotnictwa. Zajmował tam stanowiska: Kierownika Komór Spalania, Kierownika Branżowego Ośrodka Informacji Technicznej i Ekonomicznej, Głównego Specjalisty ds. Współpracy Naukowo-Technicznej oraz Z-cy Dyrektora Instytutu Lotnictwa ds. Koordynacji. W 1977 r. został mianowany, oprócz pełnienia podstawowych obowiązków, Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego powołanego przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego „PZL” do zorganizowania Seminarium Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ pod tytułem Aero-Agro 78, które odbyło się w Warszawie we wrześniu 1978 r. i zakończyło się sukcesem. W związku z tym EKG ONZ zleciła Polsce opracowanie studium na temat agrolotnictwa i jego udziału w wyżywieniu narodów.

Studium zostało opracowane przez duży zespół polskich specjalistów pod kierunkiem Jerzego Grzegorzewskiego i wydane w Nowym Jorku w 1981 r. w trzech wersjach językowych: angielskiej, rosyjskiej i francuskiej.

Ma w swoim dorobku ok.540 artykułów, głównie z dziedziny lotnictwa, 10 książek i 14 Zeszytów z serii TBU (Typy Broni i Uzbrojenia).

Był członkiem SIMP, Polskiego Związku Motorowego, Polskiego Towarzystwa Astronautycznego.

Za pracę zawodową i społeczną został odznaczony i wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi,  Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Pro Patria,  Złotą Odznaką „Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego”, Złotą Honorową Odznaką SIMP, Złotą Odznaką Honorową PZM (Polski Związek Motorowy), Srebrną Odznaką Honorową NOT,

W pogrzebie uczestniczyła delegacja Zarządu WKSL.

 

--
Lesław Karst
601284304