Zmarł Andrzej Pazio

Żegnamy ze smutkiem naszego kolegę ANDRZEJA PAZIO, który zmarł w dn 1.02.2022 w wieku 89 lat.

Był wybitnym pilotem , pracownikiem i działaczem lotnictwa sportowego oraz gospodarczego –sanitarnego i agrolotnictwa. publicystą lotniczym. Maturę uzyskał w Łodzi w 1950 r i rozpoczął  studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Szkolenie szybowcowej rozpoczął w 1948 r  i kontynuował je w Aeroklubie Łódzkim, w szkołach szybowcowych w Jeżowie i na Żarze. Kurs instruktorski szybowcowy ukończył w 1952 z 1 lokatą.  W 1953r  rozpoczął szkolenie na samolotach  uzyskując licencję pilota samolotowego, a w 1960  uprawnienia instruktora samolotowego. Uzyskuje wkrótce kolejne uprawnienia lotnicze ; loty na samolotach wielosilnikowych, wg przyrządów, agrolotnicze, przechodzi przeszkolenie  w lotach na śmigłowcach. 

Od 1953 podjął pracę zawodową w lotnictwie sportowym jako instruktor szybowcowy i samolotowy, wykładowca ,kierownik wyszkolenia w Centralnych Szkołach Wyszkolenia w Jeżowie Sudeckim, na Żarze i w aeroklubach regionalnych .Od 1967 r  pracuje w biurze zarządu Aeroklubu Polskiego  jako inspektor szkolenia lotniczego w tym nadzorował i organizował kursy dla instruktorów,  prowadził zajęcia i wykonywał loty egzaminacyjne. opracowywał i doprowadzał do zatwierdzenia  instrukcje wykonywania lotów oraz programy szkolenia, które używane są do dzisiaj. Uczestniczył w badaniu wypadków lotniczych.  

Pracował też w lotnictwie sanitarnym zarówno jako pilot a od 1970 r jako szef pilotów  w Centralnym Zespole lotnictwa sanitarnego w Warszawie. Tu odpowiadał za organizowanie i nadzór nad szkoleniem pilotów na symulatorach i samolotach oraz śmigłowcach.

Od 1979 r pracował również w Zakładzie Usług Agrolotniczych. w dyrekcji ZUA zajmował stanowisko szefa pilotów i inspektora bezpieczeństwa  lotów.  Nadzorował szkolenie, kontrole  kwalifikacji i wiadomości personelu latającego. W czasie pobytu na kontraktach  zagranicznych pełnił obowiązki szefa pilotów i kierowników baz w Egipcie, Sudanie czy Etiopii. latał też jako lider grup samolotów przebazowywanych do Afryki. 

Jego nalot ogólny to ok. 10000 godz na 27 typach samolotów, 25 szybowców i 3 śmigłowców w tym 2800 jako instruktor .

Andrzej Pazio na podstawie własnego doświadczenia jako instruktor w szkoleniu lotniczym opracowywał wiele materiałów szkoleniowych z metodyki szkolenia lotniczego.

Po przejściu na emeryturę w 1991r w dalszym ciągu prowadził wykłady i zajęcia metodyczne  na kursach dla kandydatów dla instruktorów w kilku Aeroklubach regionalnych. 

Ponadto  w latach 1991-95 wykonywał społecznie czynności instruktora w Górskiej Szkole Szybowcowej Żar k Żywca. Tu m innymi prowadził loty szkolne z kandydatami na instruktorów i w nauce pilotażu wg przyrządów oraz w lotach grupowych i holowaniu szybowców.

Zamieszczał  materiały dotyczące pilotażu i metodyki szkolenia w głównych periodykach lotniczych jak :Skrzydlata Polska, Skrzydła i Motor, Przegląd Lotniczy.

Pomagał w ULC we wprowadzeniu nowych przepisów lotniczych JAR w zastosowaniu do całego lotnictwa cywilnego.

Równocześnie od 1989 r był  członkiem Warszawskiego  Klubu Seniorów Lotnictwa. Tu uczestniczył we wszystkich uroczystościach klubowych i prowadził prelekcje na zebraniach ogólnych wykorzystując swoje doświadczenia jak np. o pracy Lotnictwa Sanitarnego w Polsce czy o kontrakcie  w ramach ONZ prowadzonej w Etiopii. przez polskie samoloty dla transportu żywności dla głodującej ludności.

Związany był też  społecznie  z organizacją cyklicznych zjazdów środowiska agrolotników : w 2008 w Waplewie na Mazurach, 2011 w Krakowie, 2014 w Szreniawie k Poznania i 2017 w Mielcu.. Wykonywał  m innymi . przygotowanie po kilkaset kompletów materiałów zjazdowych przeznaczonych dla rozdawania uczestnikom i gościom oraz pracował w obsłudze recepcji tych zjazdów.

Za swą pracę posiada  odznaczenia:  Srebrny Krzyż Zasługi 1979, Srebrna, Złota i Diamentowa odznaka szybowcowa 1962, Mistrz Sportu 1962, Zasłużony dla leśnictwa 1987,   Zasłużony dla ochrony zdrowia 2005,   Brązowy 
i Srebrny Medal za zasługi dla obronności 1960/2014,   Błękitne Skrzydła 2018 Honorowe wyróżnienie Dedala ( z żoną Lidią)2020.

Dziękujemy mu za zaangażowanie i ofiarność w wyszkoleniu wielu pilotów i dbanie o ich bezpieczeństwo  we wszystkich swoich miejscach pracy jak tez za bezinteresowność w działalności społecznej.

Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa