Zmarł Ryszard Witkowski

Zakres  najważniejszej  działalności Ryszarda Witkowskiego.

Urodził się 9 maja 1926  95 lat temu w Milanówku.  Młodość zabrała mu wojna. Jednak uczestniczył czynnie w działalności konspiracyjnej. Był .członkiem  Narodowej Organizacji Wojskowej (1941-42) i Armii Krajowej (1942-45), Uczestniczył w przyjmowaniu zrzutów lotniczych . Był w załodze magazynu broni w lasku Pondra  ale w dniu jego zniszczenia przez Niemców szczęśliwie nieobecny. Za  tą działalność  w kraju odznaczony Krzyżem Partyzanckim (1996) a w Londynie (1980) Krzyżem AK i Medalem Wojska. W latach 1949-55 represjonowany przez UB aresztowany a następnie pozbawiony prawa pracy i działalności w wyuczonym zawodzie. Za pomoc Żydom podczas wojny wyróżniony w 1993 tytułem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” i honorowym obywatelstwem Państwa Izraela a w kraju  (w 2009) odznaczony Komandorskim Krzyżem OOP.

Związał się od młodości z lotnictwem. Studiował w Szkoły Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda na Sekcji Lotniczej i Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej, którą ukończył jako mgr inż. lotnictwa. W czasie studiów był  członkiem Studenckiego Koła  Lotniczego w ramach którego  szkolił się w Rzadkowie na pierwszym powojennym turnusie a potem stopniowo w ramach Aeroklubu zdobywał kolejne uprawnienia lotnicze, uczestniczył  w zawodach i uzyskuje odznaki szybowcowe do Złotej z 3 diamentami włącznie.  Działacz sportów lotniczych, wieloletni członek władz aeroklubowych, w czasie „odwilży” w 1956 r. członek komisji restytucyjnej Aeroklubu RP. Aktywnie uczestniczył w organizacji śmigłowcowych mistrzostwach świata w Polsce i innych krajach. . Międzynarodowy sędzia sportów lotniczych .W latach 1981-83 członek Międzynarodowej Komisji Śmigłowcowej FAI w Paryżu i jej wiceprezydent. Otrzymał z tego tytułu Złoty Medal Wiropłatowy  Międzynarodowej Federacji Lotniczej w 2017 r. Z Aeroklubem związany też jako senior  będąc organizatorem i prezesem Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego, zrzeszającego lokalne Kluby Seniorów Lotnictwa.

W latach 1949 i 55-86 pracował w Instytutu Lotnictwa w Warszawie, jako pilot doświadczalny.  Przeszedł szkolenie jako jeden z pierwszych w Polsce na śmigłowcach w Świdniku.  Latał na pierwszych polskich śmigłowcach  GIL i BZ4 Żuk.  Śmigłowce stały się jego specjalnością lotniczą i stał się w tej dziedzinie autorytetem. Realizował próby i wprowadzał do eksploatacji śmigłowce w agrolotnictwie. Szkolił pilotów śmigłowcowych w Kętrzynie a lotach agro. Sam tez realizował te usługi w kraju i zagranicą w Afryce w Libii i Nigerii. Zagranicą latał też w Indonezji, USA, Kanadzie, b. ZSRR i krajach skandynawskich. W latach 1990-92 był konsultantem w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego.  Publicysta i autor wielu opublikowanych w kraju i zagranicą artykułów i książek o wiropłatach. Tłumacz lotniczej literatury technicznej i biografii wielkich lotników. Niezależny ekspert lotniczy, w latach 1990-97 biegły sądowy ds. wypadków lotniczych. Prowadził wykłady   na politechnice w Cranfield (Anglia) i w akademii oficerskiej w Misuracie (Libia)

Działacz w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Długoletni wiceprezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Podczas działalności w Klubie Seniorów inicjował i organizował w 1989r prace dla  umieszczenia tablicy pamięci zestrzelonych w 1939 r trzech samolotów polskich w Radzyminie, w 2000 r prace przy  budowie głazu-pomnika dla upamiętnienia powstania  pierwszego lotniska na Polu Mokotowskim, przygotowywał materiały historyczne o tym lotnisku do wydawnictw i konferencji historycznej w 2001 i 2011 r, prowadził prelekcje o działaniach lotnictwa polskiego w II wojnie  światowej, współpracował przy odnowie nagrobka  Stanisława Latwisa-autora hymnu lotników.

Założyciel i wieloletni prezes Klubu Pilotów Doświadczalnych, członek założyciel Krajowej Rady Lotnictwa i Polskiego Stowarzyszenia Wiropłatowego.

Był ciągle aktywny szczególnie w upamiętnianiu lotnictwa polskiego m innymi poprzez wywiady  filmowe  i artykuły w wielu lotniczych czasopismach.

Za ta swoje wielostronną działalność wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał: Krzyż partyzancki 1996, Krzyż AK, Krzyż Komandorski OOP 2009,  Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata 1993, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za zasługi dla obronności, -Złota Syrenka za Zasługi dla Warszawy 2009, Medal Pro Patria 2014, Opiekun miejsc pamięci narodowej 2019, Złota odznaka szybowcowa z 3 diamentami, Złote odznaki za zasługi dla  Aeroklubu, Medal Tissandiera z  FAI, Złoty Medal Wiropłatowy  Międzynarodowej Federacji Lotniczej 2017. Błękitne Skrzydła, Złota Lotka itp.