Zmarł płk dypl. pil. Mieczysław Podgórski

20150916 Mieczyslaw PodgorskiW dniu 16 września 2015 roku, zmarł w Szpitalu MSW przy ul. Wołoskiej, w Warszawie, płk dypl. pil. Mieczysław Podgórski, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego i członek Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Ś.p. płk dypl. pil. Mieczysław Podgórski, syn Tadeusza, urodził się 20.11.1916 roku we Lwowie. W wojsku służył od 1937 roku. Brał czynny udział w wojnie obronnej 1939 roku pełniąc wówczas służbę wojskową w Pociągu Pancernym „Bartosz Głowacki”. Po wkroczeniu Rosjan do Lwowa, jako jeniec wojenny został wywieziony do łagru. Pracował tam przy budowie linii kolejowej Kołtas - Workuta. W 1941 r. z grupą jeńców wywieziony został do łagru w pobliżu rzeki Kama. W grudniu 1942 roku jadąc do Armii gen. Andersa ciężko zachorował na zapalenie płuc i pozostawiono Go w szpitalu, do kwietnia 1943 roku. 5 maja 1943 r. rozpoczął służbę w 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. W lipcu 1943 r. został przeniesiony do 1. plm „Warszawa”. Brał czynny udział we wszystkich operacjach tego pułku do maja 1945 roku. Wykonał 20. lotów bojowych.

Po wojnie będąc dowódcą eskadry lotniczej w 1947 roku zakończył służbę w powietrzu. Następnie

zajmował wiele wysokich stanowisk w służbach technicznych. W latach 1957 – 1975 był pracownikiem naukowym Akademii Sztabu Generalnego WP. Od czerwca 1975 r. przeszedł w stan spoczynku.

Aktywny członek Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Uczestnik większości przedsięwzięć patriotyczno – obronnych z młodzieżą. Był popularyzatorem wiedzy na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Aktywny społecznik uczestniczący w działalności Stowarzyszeń mających na celu podtrzymanie tradycji narodowych, w tym ochronę godności i honoru żołnierza polskiego i integrację środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP. Przekazał wiele książek i eksponatów do Szkół noszących imiona lotnicze. Jego działalność była skierowana głównie do weteranów, kombatantów, osób represjonowanych oraz młodzieży szkolnej ze szczególną uwagą na jej patriotyczne wychowanie. Popularyzator wiedzy o lotnictwie, szczególnie wśród młodzieży. Był ikoną Lotnictwa Polskiego. Był przykładem patrioty i wzorowego obywatela. 

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Msza Święta żałobna odbędzie się 25 września 2015 roku o godzinie 11.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu w Rembertowie.

Niech Matka Boska Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!


Z wyrazami szacunku Henryk Czyżyk