Pożegnanie Adam Poznanski

W dniu 18 marca pożegnaliśmy długoletniego członka Klubu kolegę Adama Poznańskiego.

Urodził się w 1938 r. Był instruktorem w Aeroklubie Gdańskim, ukończył szkołę pilotów w Dęblinie w 1957/58 r . Od 1963 do 2003 był pilotem na kilku typach samolotów w PLL LOT. 

 

--

Lesław Karst
601284304

Pożegnanie Czesława Radziwonki

W dn 18.01.2021 zmarł członek WKSL Czesław Radziwonka. Należał do Klubu od 23 lat i był ostatnim z grupy mechaników lotniczych z Wydziału Badań  WSK PZL Warszawa Okęcie., którzy zmarli wcześniej. Urodził się w 1933 r. W młodości rozpoczął szkolenie szybowcowe, uzyskując II klasę. Służbę wojskową odbywał w TSWL Zamość a potem  w Oleśnicy. W latach 1960-72 był pracownikiem Lotniczych Zakładów Naprawczych Aeroklubu na Gocławiu jako mechanik osprzętu. Uzyskał też uprawnienia mechanika pokładowego na An-2  Od 1972-91 był mechanikiem osprzętu na Wydziale Badań WSK Okęcie. Tu przygotowywał do lotu i obsługiwał prototypy i budowane seryjnie samoloty, przed ich pierwszymi lotami.
Uczestniczył również w kontraktach agrolotniczych Zakładu Usług Agrolotniczych w Afryce w Egipcie i w Sudanie w 1974 i 77 r..
Pogrzeb odbył się w dn 23.01 a pochowany został na cmentarzu Północnym.
--
Lesław Karst
601284304

Zmarł mgr inż. Jerzy Grzegorzewski

W dniu 23.12.2020 r na cmentarzu Północnym pożegnaliśmy naszego kolegę mgr inż. Jerzego Grzegorzewskiego. Był członkiem WKSL od 20 lat.i uczestnikiem zebrań, uroczystości i wycieczek klubowych.

Urodził się w dniu 28.07.1931 r w Moskwie.  Wiele lat spędził na zsyłce w Kazachstanie..

W 1956 roku ukończył Wydział Lotniczy Politechniki Warszawskiej, uzyskał stopień mgr inżyniera i rozpoczął pracę w Instytucie Lotnictwa. Zajmował tam stanowiska: Kierownika Komór Spalania, Kierownika Branżowego Ośrodka Informacji Technicznej i Ekonomicznej, Głównego Specjalisty ds. Współpracy Naukowo-Technicznej oraz Z-cy Dyrektora Instytutu Lotnictwa ds. Koordynacji. W 1977 r. został mianowany, oprócz pełnienia podstawowych obowiązków, Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego powołanego przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego „PZL” do zorganizowania Seminarium Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ pod tytułem Aero-Agro 78, które odbyło się w Warszawie we wrześniu 1978 r. i zakończyło się sukcesem. W związku z tym EKG ONZ zleciła Polsce opracowanie studium na temat agrolotnictwa i jego udziału w wyżywieniu narodów.

Studium zostało opracowane przez duży zespół polskich specjalistów pod kierunkiem Jerzego Grzegorzewskiego i wydane w Nowym Jorku w 1981 r. w trzech wersjach językowych: angielskiej, rosyjskiej i francuskiej.

Ma w swoim dorobku ok.540 artykułów, głównie z dziedziny lotnictwa, 10 książek i 14 Zeszytów z serii TBU (Typy Broni i Uzbrojenia).

Był członkiem SIMP, Polskiego Związku Motorowego, Polskiego Towarzystwa Astronautycznego.

Za pracę zawodową i społeczną został odznaczony i wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi,  Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Pro Patria,  Złotą Odznaką „Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego”, Złotą Honorową Odznaką SIMP, Złotą Odznaką Honorową PZM (Polski Związek Motorowy), Srebrną Odznaką Honorową NOT,

W pogrzebie uczestniczyła delegacja Zarządu WKSL.

 

--
Lesław Karst
601284304

Pogrzeb prof. Roberta Rowińskiego

Przekazuję  informację o terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych,

które rozpoczną się pożegnaniem w kościele pw. Św. Ojca Pio  

na ul. Rybałtów 25 na Kabatach (Ursynów) o godz. 11:30 w piątek 14 sierpnia.

Tu przewidziane są ew. wystąpienia pożegnalne. Osoby pragnące zabrać głos proszone o wstępny kontakt z p. Wojciechem Rowińskim tel. 668 481 071.

O godz. 12:30  w tym kościele msza pogrzebowa bez wystąpień. 

 Po mszy przejazd na cmentarz Powązkowski Cywilny. Kondukt ruszy  do grobu

od bramy nr 6 na ul Ostroroga  ok godz. 14:30. Przy grobie ostatnie pożegnania rodzinne. 

L. Karst