Zarząd WKSL

Skład Zarządu na lata 2014-2017

WŁADZE WKSL na lata 2014 - 2017

ZARZĄD

Jerzy Madler  -Prezes Zarządu - tel. 604 333 938

Wiceprezesi - Włodzimierz Danielski, Lesław Karst - tel. 601 128 304
Witold Kamocki- Skarbnik
Janusz Karolew- Sekretarz
Jacek Kucharski, Andrzej Szymczak tel. 500 070 463, Roman Sajnaga, Stefan Weker - Członkowie

KOMISJA REWIZYJNA
 Jacek Makles- Przewodniczący
  Tadeusz Kurcyk - Wiceprzewodniczący
  Krystyna Wyrzykowska - Sekretarz
  Marian Krzysztofik, Lidia Pazio - Członkowie

SĄD KOLEŻEŃSKI 
 Henryk Drenkowski - Przewodniczący
 Jerzy Ekner - Wiceprzewodniczący
 Jerzy Stojanowicz - Sekretarz
 Jerzy Wojtkowiak, Ewa Federowska - Członkowie.

 

 

 

Więcej o wycieczce do Mielca (2014-05-24)