Aktualności

Historia lotnictwa

 

W najbliższą sobotę 23 stycznia na kanale TV Discovery Historia o godz. 21.00 ma być pokazany materiał o 3 polskich pilotkach latających w czasie drugiej wojny światowej w służbie ATA (Air Transport Auxiliary).  Myślę, że warto zachęcić członków WKSL do obejrzenia tego materiału, bo przecież z tej trójki to były nasze klubowe koleżanki (Leska-Daab i Piłsudska-Jaraczewska) 

Lub na stronie Rady Seniorów Lotnictwa
https://www.rslap.org/post/polki-w-ata

 

Ryszard Witkowski

 

Zmarł mgr inż. Jerzy Grzegorzewski

W dniu 23.12.2020 r na cmentarzu Północnym pożegnaliśmy naszego kolegę mgr inż. Jerzego Grzegorzewskiego. Był członkiem WKSL od 20 lat.i uczestnikiem zebrań, uroczystości i wycieczek klubowych.

Urodził się w dniu 28.07.1931 r w Moskwie.  Wiele lat spędził na zsyłce w Kazachstanie..

W 1956 roku ukończył Wydział Lotniczy Politechniki Warszawskiej, uzyskał stopień mgr inżyniera i rozpoczął pracę w Instytucie Lotnictwa. Zajmował tam stanowiska: Kierownika Komór Spalania, Kierownika Branżowego Ośrodka Informacji Technicznej i Ekonomicznej, Głównego Specjalisty ds. Współpracy Naukowo-Technicznej oraz Z-cy Dyrektora Instytutu Lotnictwa ds. Koordynacji. W 1977 r. został mianowany, oprócz pełnienia podstawowych obowiązków, Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego powołanego przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego „PZL” do zorganizowania Seminarium Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ pod tytułem Aero-Agro 78, które odbyło się w Warszawie we wrześniu 1978 r. i zakończyło się sukcesem. W związku z tym EKG ONZ zleciła Polsce opracowanie studium na temat agrolotnictwa i jego udziału w wyżywieniu narodów.

Studium zostało opracowane przez duży zespół polskich specjalistów pod kierunkiem Jerzego Grzegorzewskiego i wydane w Nowym Jorku w 1981 r. w trzech wersjach językowych: angielskiej, rosyjskiej i francuskiej.

Ma w swoim dorobku ok.540 artykułów, głównie z dziedziny lotnictwa, 10 książek i 14 Zeszytów z serii TBU (Typy Broni i Uzbrojenia).

Był członkiem SIMP, Polskiego Związku Motorowego, Polskiego Towarzystwa Astronautycznego.

Za pracę zawodową i społeczną został odznaczony i wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi,  Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Pro Patria,  Złotą Odznaką „Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego”, Złotą Honorową Odznaką SIMP, Złotą Odznaką Honorową PZM (Polski Związek Motorowy), Srebrną Odznaką Honorową NOT,

W pogrzebie uczestniczyła delegacja Zarządu WKSL.

 

--
Lesław Karst
601284304

Ostatnie zebranie Zarządu WKSL

W dn 15.12 odbyło się ostatnie w tym roku zebranie zarządu WKSL.Jako namiastkę corocznego spotkania opłatkowego na stole znalazły się też tradycyjne potrawy jak paszteciki z barszczem, makowiec, sernik i owoce. W rogu sali zawisły gałęzie świerkowe  z  lotniczymi bombkami.  Był też opłatek, którym po przekazaniu sobie życzeń , zebrani podzielili się bez kontaktu osobistego. Prezes kol Karst przekazał też wszystkim egzemplarze nowo wydanej książki o prof Franciszku Janiku i karty z życzeniami. Na zebranie zaproszony był kol Grzegorz Sobczak, który został przyjęty na członka Klubu. Otrzymał legitymacje i statut Klubu.  W części merytorycznej omawiano projekt sprawozdania za rok 2020 i propozycje planu na 2021. Mimo ograniczeń sanitarnych udało się zrealizować większość spotkań rocznicowych plenerowych i 2  zebrania ogólne. Przy wsparciu zewnętrznym udało się wydać bardzo starannie opracowaną kolejną pozycję z serii"Ludzie lotnictwa" o Franciszku Janiku,i rozesłać ją do różnych zaprzyjaźnionych instytucji razem z życzeniami .świątecznymi. W planie na nast rok umieszczono typowe spotkania i uroczystości rocznicowe, ale ich realizacja będzie zależeć od zniesienia ograniczeń sanitarnych.

W załączeniu zdjęcia z zebrania.
--
Lesław Karst
601284304

Nowa ksiązka z serii WKSL Ludzie Lotnictwa

 Franciszek Janik

Nakładem Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa ukazała się kolejna pozycja przybliżająca sylwetkę jednego z wybitnych ludzi polskiego lotnictwa. Dotychczas ukazały się publikacje o wybitnych profesorach: Janie Oderfeldzie, Franciszku Misztalu, Leszku Dulębie, Bronisławie Żurakowskim jak tez o managerach: Włodzimierzu Wilanowski i Tadeuszu Rejniaku. Tym razem jest to Franciszek Janik – człowiek wybitny, o znaczącym wkładzie w rozwój polskiego lotnictwa i techniki lotniczej , postać dziś nieco zapomniana.

Franciszek Janik był człowiekiem wielowymiarowym. Naukowcem, konstruktorem, wykładowcą akademickim, jak tez wszechstronnym pilotem. Latał szybowcami, samolotami, był skoczkiem spadochronowym, pilotem balonowym – tę dyscyplinę sportów lotniczych lubił najbardziej. Jako pilot balonowy, w załodze z Antonim Januszem zwyciężył w Pucharze Gordon-Bennetta w 1938 r. Jako organizator i komisarz jednej z konkurencji brał udział w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challange odbywających się w Warszawie w 1934 r. Był bardzo zaangażowany w rozwój sportów lotniczych w naszym kraju. Uczestniczył jako pilot i działacz w wielu zawodach balonowych i samolotowych. Był też prekursorem i gorącym zwolennikiem... skakanki balonowej (o tym szerzej na łamach opisywanej książki). 

Jednak jego największe dokonania dotyczą dziedziny obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji lotniczych. W okresie przedwojennym Franciszek Janik pracował w Instytucie Badań Technicznych Lotnictwa i Instytucie Techniki Lotniczej.

Każdy, kto choć pobieżnie zagłębia się w zagadnienie konstruowania samolotów lub szybowców musi się zetknąć z tzw. krzywą wyrwania, nazywaną także obwiednią obciążeń. To wykres określający obciążenie samolotu w locie, w całym obszarze eksploatacji. Jest ona obecna we wszystkich przepisach budowy statków powietrznych. Wykres zna wielu, ale o fakcie, że koncepcja i metodologia jego tworzenia została opracowana właśnie przez Franciszka Janika wie niewielu, a to jeden z istotniejszych wkładów polskiej myśli technicznej w rozwój światowego lotnictwa. Od czasu gdy Franciszek Janik zaproponował wykorzystanie krzywej wyrwania jako narzędzia pomocnego w konstruowaniu samolotów minęło już 80 lat!

Po wojnie Franciszek Janik tworzył Zakład Aerodynamiki w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Nadzorował budowę największego w Polsce tunelu aerodynamicznego o przestrzeni pomiarowej średnicy 5 m. Kierował budową naddźwiękowego tunelu aerodynamicznego. To tylko niewielka część jego osiągnięć w Instytucie Lotnictwa.

Franciszek Janik był także wykładowcą wyższych uczelni. Uzyskał tytuł naukowy profesora. W książce znajdujemy wspomnienia jego studentów i współpracowników – co znakomicie ubarwia opis historii jego dokonań.

Co ciekawe, już w latach 1950. zaczął interesować się technika kosmiczną. W swoim dorobku naukowym ma kilka prac dotyczących nawigacji międzyplanetarnej. Uczestniczył w licznych międzynarodowych kongresach astronautycznych.

Dla upamiętnienia prof. Franciszka Janika 18 czerwca 2019 r., z inicjatywy mieszkańców domu przy ul. Grójeckiej 40A, w którym mieszkał prof. Janik, przy zaangażowaniu WKSL i wsparciu Dzielnicy Ochota została odsłonięta tablica upamiętniająca jego osobę.

Redaktorem ksiązki jest dr  Andrzej Glass, a dodatkowe materiały przygotowali  Tomasz Goetzendorf Grabowski, Robert Rowiński, Tomasz Stępiński, Barbara Stasz i Lesław Karst, Książka została wdana starannie przez znane wydawnictwo lotnicze GRETZA Roberta Gretzyngiera, i zawiera wiele archiwalnych zdjęć. Członkowie WKSL otrzymają ja podczas ogólnych spotkań Klubu lub na zebraniach zarządu (konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny  601284304) . Jest  tez dostępna w sprzedaży internetowej na www.lotniczyantykwariat.pl

 

Grzegorz Sobczak 

WKSL

 

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Szanowne koleżanki i koledzy.

W obecnym nietypowym roku Covidowym zastępujemy wspólne spotkanie opłatkowe życzeniami zdalnymi i przesyłamy rozbudowaną kartkę świąteczną.
Mamy nadzieję na szybki powrót do możliwości  spotkań bezpośrednich.
Zdrowych rodzinnych Świąt i lepszego Nowego Roku.

Lesław Karst
Prezes WKSL.

W rocznicę katastrofy w podstołecznych Michałowicach

W rocznicę katastrofy 7 listopada mimo pandemii byłem na miejscu sam by zapalić pod pomnikiem w Michałowicach znicze.

Patrz Zdjęcia.

7 listopada 1936 roku prototyp Żubra demonstrowano w Warszawie Rumuńskiej Misji Wojskowej. O godzinie 11.20 wydarzyła się jednak katastrofa. Samolot stracił w powietrzu silnik wraz z elementami płata i spadł na Michałowice, grzebiąc w swych szczątkach pilota J. Rzewnickiego, tech. J. Szrajera oraz dwóch oficerów rumuńskich: Mihaila Pantazi i Romana Popescu. Katastrofa spowodowała rezygnację Rumunii z zamówienia.

Więcej z przed lat na:

https://naszemiasto.pl/zapomniany-pomnik-lotnikow-w-michalowicach/ar/c1-4429594