Aktualności

Rondo w Warszawie dla wybitnego lotnika płk pil Wacława Makowskiego

Kolejne rondo w Warszawie dla wybitnego lotnika.

Sukcesem zakończyła się nasza inicjatywa nadania nazwy im płk pil Wacława Makowskiego rondu na skrzyżowaniu ul Żwirki i Wigury z ul Hynka i Sasanki.  Jest to już kolejne rondo na ul Hynka nazwane z naszej inicjatywy,  bo w 2011 na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z Hynka i Łopuszańską nadano nazwę pil Jerzego Wojnara.  Opanowaliśmy więc oba końce ul Hynka.

W dniu 28 października 2022 r. przy pięknej słonecznej pogodzie miała miejsce uroczystości nadania imienia Wacława MAKOWSKIEGO rondu przy dwupoziomowym skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury, Franciszka Hynka i Sasanki w Dzielnicy Włochy  w Warszawie.

Inicjatywa nadania rondu imienia Wacława Makowskiego powstała w Warszawskim Klubie Seniorów Lotnictwa, została poparta  przez miejskich radnych, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A oraz Stowarzyszenie Lotników Polskich, Oddział Warszawsko-Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Polskiego PR, Klub Pilotów Doświadczalnych. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez Radę m.st. Warszawy 25 sierpnia br. 

Wacław Makowski (1897-1986) był osobą niezwykle zasłużoną dla polskiego lotnictwa  wojskowego i cywilnego. Pierwszym wyszkolonym w II RP pilotem wojskowym. Uczestnikiem wojny bolszewickiej- uczestniczył w wielu lotach bojowych, za co został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych. Pułkownikiem pilotem Wojska Polskiego, inżynierem lotniczym, konstruktorem, pilotem doświadczalnym. Był działaczem Aeroklubu Polskiego, wykonywał przeloty po krajach Europy i Afryki. Był też  dyrektorem Polskich Linii Lotniczych LOT (1930-1939), gdzie zmodernizował szkolenie, wprowadził nowoczesne samoloty i rozwinął znacznie  siatkę połączeń . Jako pilot z załogą dokonał przelotu nowym samolotem z Los Angeles przez Amerykę Południową, Afrykę do Polski ( 25 000 km). Był ostatnim przedwojennym prezydentem IATA. W 1939r  ponownie powołany do wojska na stanowisko z-cy d-cy lotnictwa d/s technicznych. Podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii był organizatorem i pierwszym dowódcą 300 dywizjonu bombowego „Ziemi  Mazowieckiej” i dowodził pierwszym nalotem polskich bombowców na Berlin. Później był dowódcą polskich baz lotniczych, oficerem łącznikowym z dowództwem angielskim.  Po wojnie ekspertem lotniczym ONZ i ICAO. Posiadał wiele  odznaczeń polskich i zagranicznych.  Był też działaczem polonijnymi i publicystą. 

W uroczystości wzięli udział przybyli z USA członkowie rodziny pułkownika Wacława Makowskiego: syn Jacek, 2 wnukowie i wnuczka oraz 2 prawnuków jak też przedstawiciele organizacji polonijnych z USA, Uczestniczyli  przedstawiciele Sejmu, władz m.st. Warszawy, i jego dzielnic, PLL LOT, Aeroklubu RP, Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego,  także liczni przedstawiciele środowiska lotników. m.in.: Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i Stowarzyszenia Lotników Polskich, Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Fundacji Absolwentów Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego, Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych. Było tez  kilka pocztów sztandarowych z PLL LOT i stowarzyszeń lotniczych oraz szkół.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hejnału Warszawy a następnie kolejno występowali wiceprezydent Warszawy , burmistrz dzielnicy Włochy, przedstawiciel Rady Warszawy, który odczytał treść uchwały o nadaniu nazwy rondu, Przypomniano tez  biografię płk Makowskiego. Następnie głos zabierali syn patrona ronda  Jacek Makowski, jego wnuczka i przedstawicielka organizacji polonijnej jak tez  rzecznik prasowy PLL LOT .  Po tych wystąpieniach nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej informującej o najważniejszych dokonaniach płk Makowskiego. które dokonali rodzina pułkownika oraz inicjatorzy nadania nazwy rondu.

Kolejno Prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Leslaw Karst  podziękował Radzie Warszawy za akceptację inicjatywy nadania nazwy rondu, Jackowi Makowskiemu z wielopokoleniową rodziną za uświetnienie uroczystości swoja obecnością, Urzędowi Dzielnicy Włochy za prace organizacyjne dla realizacji  uroczystości oraz PLL LOT za pomoc w transporcie gości i użyczenie pomieszczeń na spotkanie koleżeńskie po uroczystości.

Uroczystość przy rondzie zakończyło odsłuchanie Hymnu Lotników.