Aktualności

INFORMACJA ZARZĄDU

 

 

                                                                                                                                  ZAPROSZENIE     
                                                                                                         na ZEBRANIE OGÓLNE WKSL 07 lutego 2023r.                             
      Mam wielką przyjemność poinformować i zaprosić  naszych członków o pierwszym w tym roku planowanym  tematycznym spotkaniu, które
                                                               
                                                                                        odbędzie się  w dniu 07 lutego 2023r. o godz. 16 -tej  w Klubie "Awiator"
 
                                    1. Bazy lotnictwa Transportowego u. Żwirki i Wigury 1C.  Wejście furtką od strony Al. Żwirki i Wigury przy pomniki MIG-a 21.
Tematem spotkania będzie audiowizualne przedstawienie pełnej tematyki dotyczącej dronów pt.    
 
                                                                         "Bezzałogowe statki powietrzne  w polskiej przestrzeni powietrznej" . 
 
 Prelegentem będzie pasjonat tematyki dronów Pan Paweł SZYMAŃSKI  -  Dyrektor Departamentu Bezzałogowych  Statków Powietrznych ULC.  
  UWAGA.  W przypadku chęci uczestnictwa osób trzecich spoza naszego Klubu prosimy o podanie  do dnia 02  lutego nazwiska i imienia , aby umieścić ich  na liście uprawniającej do wejścia na teren jednostki wojskowej 1. BLTr. 
Będziemy również zbierać opłaty na JAJECZKO 23 planowane w  początku kwietnia po 60 zł /osoby bo spotkań ogólnych jeszcze tylko będzie jedno w dniu 7 marca.
 
Informujcie kolegów nie osiadających Internetu.
 
Andrzej SZYMCZAK  TEL. 500 070 463 lub Lesław KARST  TEL. 601 284 304