ZMARŁ JULIAN KRUK

Informujemy ze smutkiem, że w dn. 19.04.2018 r w wieku 86 lat zmarł  inż. Julian Kruk- członek WKSL leg nr 933.

Julian Kruk urodził się w dn. 16.02.1932 r. Całe, swoje dorosłe życie związał ze stroną techniczną lotnictwa. Pracę rozpoczął w WSK Okęcie w r 1953 jako technolog.  Służbę wojskową odbywał w latach 1954-57 w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu jako mechanik samolotów Ił-10 i Mig 15 po czym powrócił do WSK Okęcie. W 1963 r uzyskał dyplom inżyniera mechanika na Wyższej Szkole Inżynierskiej.  W 1966 r przeszedł do nadzoru lotniczego IKCSP do I okręgu w przy PLL LOT, gdzie wkrótce został jego kierownikiem. Brał udział w szkoleniach technicznych polskich załóg oraz przy odbiorach od producenta nowych samolotów dla PLL LOT z ZSRR jak An-24, Tu-134, Ił -62.

W 1982 przeszedł do Zakładu Usług Agrolotniczych PZL Warszawa Okęcie jako kierownik działu eksploatacji. Brał udział w agrolotniczych kontraktach zagranicznych jako szef techniczny.  W Egipcie i Etiopii oraz innych wyjazdach technicznych do Mali i do zakładów remontowych w ZSRR, czy na Węgry. W związku z redukcją prac agrolotniczych w Polsce w 1989 r ponownie powrócił do I oddziału IKCSP jako jego kierownik. Teraz uczestniczył również w szkoleniach i odbiorach nowych samolotów dla PLL LOT, ale w USA na B-737, B-767, we Francji na ATR 42 i 72, czy Embraera 145.

W okresie pracy w IKCSP był przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych jak też członkiem GKBWL. Prace w nadzorze ukończył w 2003 r przechodząc na emeryturę. Kolejno już jako emeryt związany był z lotniczym przedsiębiorstwem transportowym EXIN jako specjalista d/s eksploatacji samolotów An-26.

Wszędzie cieszył się autorytetem u przełożonych i pracowników za swoją fachowość i spokojne rozwiązywanie problemów. Powszechnie lubiany za koleżeństwo i chęć pomocy w każdych sytuacjach.

Pogrzeb odbędzie się w dn. 26 kwietnia o godz. 10:00 na Cmentarzu

Południowym (Antoninów).

 

               Cześć jego pamięci.